El següent document s'ha preparat per ésser enviat a una sèrie de centres educatius públics de les Illes Balears, i informa de la dotació d'ordinadors de sobretaula que han de rebre per gener de 2018. La informació inclou la relació d'equipament que el centre ha de rebre, el procediment que s'ha de seguir per a la recepció del mateix, altre informació confidencial (contrasenyes dels usuaris dels ordinadors d'aula), etc.

  pdf document_informatiu_DES01_2017_6881_generic.pdf