El següent document s'ha preparat per ésser enviat a una sèrie de centres d'educació de persones adultes (CEPA) de les Illes Balears, i informa de la dotació d'ordinadors portàtils que han de rebre per gener de 2018. La informació inclou la relació d'equipament que el centre ha de rebre i el procediment que s'ha de seguir per a la recepció del mateix.

  pdf  document_informatiu_DES01_2017_6709_generic.pdf