Procediment de restauració del sistema operatiu Netbook Asus 1015PT - CONTR 2010 543


 image002
Netbook Asus 1015PT- CONTR 2010 543

 

S’aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l’ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. Per facilitar el procediment de la configuració a realitzar posteriorment, recomanem anotar el nom de l’equip o hostname. Llegiu-ne més.

 

Versió Ubuntu 12.04

 La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2010-543-ubt1204. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ultraportàtil.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F2 quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6.  Triau l'opció Boot > Hard Disk Drives > 1st Drive, i pitjau Intro.
 7. Apareixeran les opcions:

  - HDD: PM-WDC WD1600-BEVT-80A23T0
  - USB: nom del pendrive

 8. Seleccionau l'opció del USB, i pitjau Intro.
 9. L'opció del USB queda seleccionada en primer lloc, i pitjau F10 més Intro per desar els canvis.
 10. L'ultraportàtil es reinicia, i apareixerà el menú del Clonezilla, amb tres opcions:

  - Restauració total (Windows i Linux)
  - Restauració Windows 7
  - Restauració Linux Ubuntu 12.04

 11. Heu de triar l'opció que necessiteu.
 12. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 13. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 14. En finalitzar el procés, apareixerà un menú de reinici:

  - (0) PowerOff
  - (1) Reboot
  - (2) Enter command line prompt
  - (3) Start over

 15. l'opció a triar és la (0)Power Off. Per tant, pitjau la tecla 0 més intro. L'ultraportàtil s'aturarà.
 16. Llevau el pendrive.
 17. Pitjau el botó d'engegada i l'ultraportàtil es reiniciarà.

 

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ

OPCIÓ A)  PER A LINUX UBUNTU

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi

- Consultau el document  Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus laxxxxxcubt1204 on xxxxx són 5 números)

  Observau com en el hostname s'ha canviat laxxxxxcunr1004 (nom que corresponia als Ubuntu 10.04) per laxxxxxcubt1204 (nom que correspon a la versió Ubuntu 12.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom laxxxxxcubt1204 pel nom que li correspon.

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".


  

OPCIÓ B)  PER A WINDOWS 7

Configuració del hostname

- Entrau com a  Administrador

- Anau a Inicia > Ordinador > Propietats del sistema > Canvia la configuració. Seleccionau l'enllaç Canvia la configuració.

- A la finestra Propietats del sistema, pestanya Nom de l'ordinador, premeu el botó Canvia...

thumb_captura4

- A la finestra Canvis al domini o al nom de l'ordinador, procediu a canviar el nom de l'ordinador.

 

 


 

 

Versió Ubuntu 10.04 - OBSOLETA

El procediment que s'ha de seguir és:

 1. Iniciau l'equip
 2. Les opcions de restauració del sistema són les tres darreres opcions del menú d'arrencada GNU GRUB. Per iniciar la restauració, simplement, triau l'opció desitjada:
  - Sistema de recuperació Windows, per restaurar el sistema Windows
  - Sistema de recuperació Linux, per restaurar el sistema Linux
  - Sistema de recuperació Dual, per restaurar ambdós sistemes
 3. Demanarà la introducció d'un nom d'usuari. Heu d'escriure administrador
 4. Demanarà una contrasenya. La contrasenya no es veu quan l'escriviu
 5. Esperau que acabi el procés de restauració (pot durar mitja hora aproximadament)
 6. Al final del procés feu clic al botó Continuar. L'equip es reiniciarà.

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP (per al cas de restauració del sist. Linux)

  1. Iniciau l'ordinador i triau arrencar amb l'Ubuntu Linux (l'opció per defecte del menú d'arrencada)
  2. Entrau com a ubtadmin
  3. Anau a Accessoris > Terminal
  4. Escriviu sudo nano /etc/hostname
  5. Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan l'escriviu. Si no sabeu aquesta contrasenya, podeu demanar-la al Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres enviant un missatge a servei.ie@educacio.caib.es des de l'adreça electrònica oficial del centre.
  6. S'obrirà un document de text amb una única línia que és el nom de l'ordinador. Heu de modificar-ho i posar el nom de l'ordinador que voleu recuperar (p.ex. lp072unr1004).  Si el trobau escrit a una etiqueta utilitzau el mateix; sinó seguiu les indicacions Quin és el hostname als  Linux Ubuntu?.
  7. Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X
  8. Escriviu sudo nano /etc/puppet/puppet.conf
  9. Revisau la línia server=.. Ha de quedar com: server=scxxxxxx.domini.local on xxxxxx són els darrers 6 dígits del codi del centre, domini és el domini del centre i .local únicament es posa en el cas que el nom del domini acabi en .local
  10. Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X
  11. Ompliu el següent FORMULARI amb les dades de tots els ordinadors restaurats, un cop enviat el formulari des del Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres es realitzaran les tasques necessàries perquè aquestes màquines puguin rebre tota la informació del servidor de configuracions del centre. En cas de no fer-se aquesta passa les màquines no rebran les instal·lacions i actualitzacions de programari desateses i deixaran de funcionar alguns programes com l'iTALC.
  12. Si voleu integrar-lo al domini del centre seguiu les instruccions d'integració del PC d'aula al domini.

 

 


 

 

1. CONFIGURACIÓ DEL BIOS PER ACCEDIR DES DE L’USB - OBSOLETA


1.   Col•locau el pendrive de restauració a un port USB.

2.   Arrencau l’equip.

3.   Seguidament, premeu la tecla F2 per entrar al BIOS de l’equip a restaurar.

4.   Demanarà introduir una contrasenya. Password: ******** Si no sabeu aquesta contrasenya, podeu demanar-la al Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres enviant un missatge a servei.ie@educacio.caib.es des de l'adreça electrònica oficial del centre.

restauracio_portatils_1

 5.   Triau l’opció del menú Boot.

restauracio_portatils_2 


6.    Dins de l’apartat Boot triau l’opció Hard Disk Drives i premeu Enter.

restauracio_portatils_3

 7.    Dins d’aquest menú, situau-vos damunt la primera opció (1st Drive), premeu Enter, triau l’opció USB i tornau a prémer Enter.

restauracio_portatils_4

 8.    Veureu que el menú ha canviat l’ordre; confirmau que a l’opció 1st Drive aparegui USB.

9.   Un cop ho tengueu, premeu la tecla F10 per sortir i guardar els canvis realitzats.

10.  Sortirà un missatge per confirmar l’acció. Triau l’opció OK i premeu Enter

restauracio_portatils_5

 11.    Tot seguit es reiniciarà l’equip.

 

2.    MENÚ RESTAURACIÓ DE L'EQUIP AMB CLONEZILLA


1.    Apareixerà una finestra amb els logos del Govern d’Espanya i del Govern Balear, on podreu triar una de les opcions de restauració de l’equip i llavors premeu  Enter.

thumb_image013

 Les opcions de restauració són les següents:

-    Restauració Total: Per recuperar tot el disc dur amb el dos sistemes operatius.
-    Restauració Windows: Per recuperar únicament la partició del sistema Windows 7 Pro.
-    Restauració Linux: Per recuperar únicament la partició del sistema Linux UNR 10.04.

2.   Demanarà si volem confirmar l’acció. Marcau Y (Yes) i premeu Enter.

restauracio_portatils_6

 3.    Tornarà a demanar si realment voleu confirmar l’acció de restauració. Tornau a marcar Y (Yes) i premeu Enter.

4.    Deixau que el programa restauri l’equip.

restauracio_portatils_7

 5.   Un cop finalitzat, premeu Enter.

6.   Sortirà un llistat d'opcions, triau l’opció 0, que atura l’ordinador, i esperau que s’aturi completament.

restauracio_portatils_8

 7.   Tornau a prémer Enter per desmuntar l’USB.

8.   Retirau el pendrive.

9.   Ja podeu arrencar l’ordinador i seleccionar el sistema o sistemes operatius restaurats.

 

3. CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP

OPCIÓ APER A LINUX UBUNTU

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi

- Consultau el document Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document Quin és el hostname als Linux Ubuntu?

- Entrau com a ubtadmin

- Anau a Accessoris > Terminal

thumb_Captura2

- S'obrirà una pantalla de terminal.

thumb_Captura3

- Executau sudo nano /etc/hostname

- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu

- S'obrirà un document de text amb una única línia que és el nom de l'ordinador. Hem de modificar-ho i posar el nom de l'ordinador que voleu recuperar (p.ex.: la11422cunr1004)

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

4) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article (Avaries--Restauració d'equips--Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet).

OPCIÓ BPER A WINDOWS 7

Configuració del hostname

- Entrau com a  Administrador

- Anau a Inicia > Ordinador > Propietats del sistema > Canvia la configuració. Seleccionau l'enllaç Canvia la configuració.

- A la finestra Propietats del sistema, pestanya Nom de l'ordinador, premeu el botó Canvia...

thumb_captura4

- A la finestra Canvis al domini o al nom de l'ordinador, procediu a canviar el nom de l'ordinador.