AVÍS IMPORTANT Degut a la situació d’excepcionalitat que estam vivint, us recordam que davant qualsevol petició de suport, avaries o execució de garanties, heu de continuar obrint una incidència al Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació mitjançant els procediments habituals:

 

Quan no sigui possible enviar el formulari, o bé quan es tracti d'una incidència de caràcter urgent i greu que afecta a tot el centre (per exemple, accés a Internet) es podrà telefonar al CAU: 971 225 780

  1. Si necessiteu fer una consulta, o bé la vostra incidència no té un tècnic assignat, podeu telefonar al 971 17 76 01 + ext. 62022

  2. Si la vostra incidència té un tècnic assignat, podeu contactar directament, al 971 177 601 + extensió:
Toni Borràs (ext. 62022) Victòria Vázquez (ext. 62019) Miquel Llobera (ext. 62018) Rafel Cortès (ext. 62025)
Cati Requena (ext. 62024) Carlos Sureda (ext. 62021) Joan Bestard (ext. 62020) Guillem Suñer (ext. 62023)