El correu electrònic oficial del centre és una bústia compartida a la qual poden accedir els usuaris del centre que determini l'equip directiu. Aquests usuaris seran els gestors del compte de correu del centre. Podran llegir els missatges que hi arribin i enviar nous missatges des del compte del centre.

Els permisos necessaris per ser gestor del correu del centre es transferiran als usuaris designats per mitjà d'un rol que es gestionarà amb l'aplicació SEU. Els secretaris dels centres tenen accés al SEU i podran assignar aquest rol als usuaris que determini l'equip directiu, tal com s'explica al document Com assignar els permisos necessaris per gestionar el correu electrònic del centre.

Pel que fa a la denominació de les adreces dels centres, només canviarà el nom del domini. Així, l'adreça nom_centre@educacio.caib.es passa a denominar-se nom_centre@educaib.eu. Igual que en el cas dels comptes personals, l'adreça antiga nom_centre@educacio.caib.es es converteix en un àlies de la nova, de manera que, a partir de la data en què es faci el canvi, tots els missatges de correu electrònic adreçats a nom_centre@educacio.caib.es arribaran a nom_centre@educaib.eu

Per accedir a la bústia del centre, un usuari gestor ha d'accedir primer al seu compte de correu particular @educaib.eu, tal com s'explica al document Com accedir al nou correu electrònic d'educació.

Ja no es farà servir l'antic usuari de centre "c07xxxxxx"

Una vegada a dins de la seva bústia particular, només caldrà pitjar el botó blau del compte, situat a la part dreta de la barra superior de la bústia. Es desplega una finestra que conté els dos comptes associats a l'usuari: el seu particular i el del centre. En pitjar sobre el compte del centre s'obrirà de manera automàtica la bústia del centre.

thumb_correu_centre