Els permisos necessaris per ser gestor del correu del centre es transfereixen als usuaris que designi l'equip directiu del centre per mitjà d'un rol que es gestiona amb l'aplicació SEU. Els secretaris dels centres tenen accés al SEU i poden assignar aquest rol als usuaris que determini l'equip directiu.

Per fer això, s'ha d'accedir al SEU (https://apps.caib.es/seycon/). L'usuari amb els permisos per gestionar l'aplicació (normalment el secretari del centre) s'ha d'autenticar amb el DNI electrònic (o alternativament amb una targeta aportada per la Direcció General  de Desenvolupament tecnològic de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern.)

En el menú principal s'ha d'escollir l'opció Nou procés - Gestionar llista de correu de centre. S'ha de seleccionar el vostre centre educatiu si no està ja seleccionat.

SEU - Gestionar llista de correu de centre

A la part inferior del quadre de diàleg hi hi figura el camp "Usuaris autoritzats" que ha de contenir la llista dels usuaris amb accés a la gestió del correu del centre. Fent servir el botó "+" permet afegir els usuaris determinats per l'equips directiu a la llista d'usuaris autoritzats. El botó "-" permet treure usuaris de la llista. Un cop afegits tots els usuaris determinats, s'ha de pitjar Acceptar i Guardar per completar el procés.

Un cop completada aquesta operació, esperau un mínim de 60 minuts perquè es propaguin els canvis. Google no assegura quan es propagaran els canvis i avisa que poden tardar fins a 24 hores. Una vegada propagats els canvis, els usuaris autoritzats ja tendran accés a la bústia compartida de centre des del seu compte personal '@educaib.eu' segons s'indica a l'article "Com gestionar el correu electrònic del centre"

NOTA: Si teniu problemes amb les operacions que s'executen dins SEU podeu contactar amb l'equip de suport SEU