Tal com es va explicar en un anterior document, els comptes de correu electrònic dels centres tenen la particularitat de ser bústies compartides, és a dir, podran ser gestionades per diversos membres del centre. Serà responsabilitat de l'equip directiu designar les persones que tindran accés a la gestió del correu electrònic del centre.

A partir del dia 7 de novembre de 2016, ja es poden habilitar aquestes bústies de centre i començar-les a emprar.

Per fer això, només cal assignar els permisos d'accés a les persones que les han de gestionar. El procediment per fer-ho està indicat en el següent document:

Com ja us varem informar, un cop s'hagi habilitat la nova bústia de centre es deixaran de rebre nous missatges a les bústies antigues i tot el correu adreçat a '@educacio.caib.es' ja arribarà a les noves bústies '@educaib.eu'.

La forma d'accedir a la bústia del centre, per part d'un usuari gestor, està explicada al document:

S'estableix un període, fins al 30 de novembre de 2016 (prorrogat fins al 9 de gener 2017 per a que els centres habilitin la nova bústia de centre i assignin les persones que l'han de gestionar. A partir d'aquesta data, les bústies antigues deixaran de rebre missatges nous. Si teniu problemes per accedir al SEU creau una incidència seguint el formulari següent:


Nota important:


En el cas que es tracti d'una escola unitària, EEI, EAP, CA, SAD o EOEP que no tenen els mitjans per accedir al programa SEU, el director ha d'obrir una incidència adjuntant una fotocòpia escanejada del següent document complimentat amb signatura i segell del centre:

Model sol·licitud accés a la bústia del centre

En aquest document el director ha d'especificar a) totes les persones que han de tenir permisos per poder gestionar el correu electrònic del centre i, si cal, b) les persones que deixen de tenir aquests permisos.

A la incidència podeu especificar com a breu descripció: “Correu d'educació: Accés de la bústia compartida del centre”