En aquest article s'explica el procediment per a migrar la llibreta de contactes del programa Mozilla Thunderbird cap al nou correu d'educació @educaib.eu

Obrim el programa Thunderbird i anam a la llibreta d'adreces.

thumb_libreta_Thunderbird


En el menú Eines pitjam Exporta i seleccionam el tipus separat per comes (codificació de caraceteres del sistema). En anglès Comma separated 

thumb_libreta_Thunderbird2

escrivim  un nom per al fitxer, per exemple, contactos. Es guardaran els contactes en un fitxer anomenat contactos.csv

thumb_exportar


És necessari editar el fitxer (recomanam fer-ho amb LibreOffice). Quan obrim el fitxer amb aquest programa (LibreOffice) ens apareix el quadre de diàleg d'importació de text (veure figura següent). Fem clic a D'acord  amb les opcions per defecte.
thumb_libreofice

Un cop obert el programa hem de canviar dues capçaleres de la primera línia i posar-les en anglès, el Nom a mostrar l'hem de canviar per display name i Adreça electrònica principal per email address. Els altres camps que no estiguin en blanc Google les importa com informació adjunta i no la posa dins cap camp propi.

thumb_libreofice

Guardau i anau al correu educaib.eu. A la part superior esquerra, s'ha d'obrir el desplegable anomenat Correu i seleccionar Contactes,
thumb_contactes


a la nova pantalla triam Importa els contactes...

thumb_importa
tot seguit ens surt la següent pantalla on hem de cercar l'arxiu CSV modificat amb el LibreOffice (contactos.csv en el nostre cas).

thumb_importa2

Un cop fet això, quan anem a Contactes,  ja apareixeran els contactes importats amb una nota que ens informa de la data en que foren importats i fica el contacte dins un grup que ens informa del dia que foren migrats.

thumb_contactes_migrats


thumb_contactes_migrats2