Quan es du a terme un canvi d'equip directiu a un centre, s'ha de transferir el control de la bústia del correu del centre als nous membres de la directiva. Aquesta tasca s'ha de realitzar en tres passes:

1. Eliminar de la llista als membres de l'antic equip directiu

L'antic secretari del centre, mitjançant el programa SEU, ha de llevar als antics usuaris de la llista de control de la bústia del centre.

2. Afegir els nous membres de la llista

L'antic secretari del centre, mitjançant el programa SEU, ha d'afegir a la llista de control de la bústia, els membres del nou equip directiu. D'aquesta manera, la bústia del centre es trobarà sempre atesa. Podeu revisar l'article Com assignar els permisos necessaris per gestionar el correu electrònic del centre.

3. Permisos per entrar al SEU i gestionar la llista d'accés a la bústia.

La gestió de la bústia del centre, és a dir, especificar quines de les persones adcrites al centre han de poder gestionar l'adreça de correu del centre, és una tasca que es realitza amb el programa SEU. 

El SEU és una aplicació web ubicada a l'URL https://apps.caib.es/seycon/ 

Només poden iniciar una sessió en aquesta aplicació els usuaris que tenen permisos especifics per fer-ho. En el cas dels centres educatius, poden entrar al SEU el director/a i el secretari/a. L'autenticació es fa per mitjà del DNI electrònic (DNIe); per tant, per accedir a aquest programa és necessari un ordinador que disposi d'un lector compatible amb el DNIe i que s'hagin instal·lat els drivers i llibreries  de software necessàries en el sistema operatiu.

A mesura que es fan oficials els nomenaments de nous directors i secretaris, la Conselleria, d'ofici, assignarà els permisos necessaris per entrar al SEU a aquests nous càrrecs directius (aquesta actulització es fa cada 15 dies)

Podeu trobar més informació a: http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/SEU

 

Si per qualque motiu l'antic secretari o personal al càrrec del programa SEU no es troba disponible, primer s'ha de realitzar el pas tres (demanar el permisos per entrar al SEU). Després, el nou secretari podrà realitzar les altres dues passes, 1 i 2.
Si teniu problemes amb les operacions que s'executen dins SEU podeu contactar amb l'equip de suport SEU