Fins ara, tots els missatges electrònics adreçats als antics comptes '@educacio.caib.es' arriben als nous comptes corresponents del domini '@educaib.eu'. Això continuarà així fins el  31/12/2017. A partir d'aquesta data, l'àlies de correu “@educacio.caib.es” deixarà de ser operatiu i no arribaran els missatges que s'hi adrecin.

És convenient que aviseu els vostres contactes que deixin d'enviar missatges a l'adreça “@educacio.caib.es” i en el seu lloc ho facin a l'adreça "@educaib.eu"