Els correus oficials dels centres @educaib.eu són bústies de correu delegades a les quals hi poden accedir diversos usuaris però que no pertanyen a ningú.

A les versions anteriors del correu els contactes estaven dins la pròpia aplicació del correu, en l’actual versió els contactes són una aplicació diferent del correu, és a dir, és una més del conjunt de les aplicacions de Google.

En conseqüència, en aquesta nova versió de Google els usuaris que tenen delegat l’accés a la bústia del centre no poden accedir als contactes (de la bústia del centre).

Des del Servei TIE s'està fent feina per a intentar trobar una solució.  Tot d'una que la trobem la publicarem en aquesta web.