Les bústies del correu electrònic corporatiu @educaib.eu estan gestionades pels usuaris que hi tenen accés. Aquest permís d’accés es determina per mitjà de l’assignació d’un rol en el programari SEU. El procés per assignar aquest rol s’explica a l’article Com assignar els permisos necessaris per gestionar el correu electrònic del centre.

Així els secretaris i/o directors dels centres, els quals tenen accés al SEU, determinen quins usuaris del centre han de gestionar la bústia oficial del centre.

Fins ara, les bústies corporatives dels centres no disposaven d’un Drive associat. A partir d’ara, i gràcies a la millora introduïda per Google en la interfície de programació del mòdul de Drive, s’ha pogut habilitar un Drive compartit associat a la bústia oficial del centre.

Tindran accés a aquest Drive únicament les persones que gestionen la bústia de correu del centre.

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia personal:

 

drive1

 

El Drive compartit del centre apareix a l’apartat «Unitats compartides» amb el mateix nom que l’adreça electrònica oficial del centre:

 

drive2

 

Es recomana deixar en aquest Drive els documents de centre susceptibles de ser utilitzats de manera col·laborativa per part de les persones que gestionen la bústia de correu del centre.