La Conselleria d'Educació i Formació Professional posa a disposició dels docents comptes de correu electrònic gestionats a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini '@educaib.eu'.

 

gmailcap

 Els avantatges més importants que aquest servei de correu Gmail representa són la gestió web i una capacitat d'emmagatzematge pràcticament il·limitada.


Característiques del compte @educaib.eu personal

 • La adreça de correu electrònica té el format següent: nomcurt_usuari@educaib.eu

 • Poden disposar del compte '@educaib.eu' els docents que treballin a centres educatius de les Illes Balears.

 • És una bústia corporativa, i per tant, lligada al lloc de feina —un centre educatiu—.

En conseqüència, el compte '@educaib.eu':

  • es desactivarà si l’usuari està destinat en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació o a altres conselleries del Govern, i per tant no el podrà utilitzar.
  • es desactivarà si l’usuari està d'excedència, i per tant no el podrà utilitzar.
  • es desactivarà si l’usuari es donat de baixa a un centre; i es reactivarà en el moment que l’usuari es donat d’alta a un altre centre.
  • es donarà de baixa quan l'usuari cessi definitivament en el servei.

 • Els requisits d’accés són:

  • un navegador web,
  • connexió a Internet,
  • disposar de les credencials corporatives de la CAIB: codi_usuari i contrasenya.

Nota:
les credencials corporatives són las que que es fan servir per accedir als diferents serveis de la CAIB (per exemple, el Portal del Personal o l'Aula Virtual del centre).
Cal destacar que Google NO coneix la contrasenya corporativa dels usuaris.

 • Accés al compte @educaib.eu personal

 • Té associats alguns dels serveis que ofereix la GSuite de Google, com per exemple: Google Drive personal, Documents, Fulls de càlcul, Diapositives, Calendar, Meet, Hangouts, Contactes....

 • L'accés per PO3 i IMAP està habilitat per tal de possibilitar l'accés a les bústies personals des dels dispositius mòbils.

 • L’opció de reenviament automàtic de missatges de correu entrants a una altra adreça de correu està deshabilitada.

 • L'opció de compartir documentació / documents / fitxers a l'aplicació Drive està deshabilitada.