Accés al compte del centre

Per accedir a la bústia del centre, un usuari gestor ha d'accedir primer al seu compte de correu particular '@educaib.eu'.

Una vegada a dins de la seva bústia particular, només caldrà pitjar el botó blau del compte, situat a la part dreta de la barra superior de la bústia. Es desplega una finestra que conté els dos comptes associats a l'usuari: el seu particular i el del centre (delegat). En pitjar sobre el compte del centre s'obrirà de manera automàtica la bústia del centre.

 

thumb_correu_centre

NOTA: La gestió del correu electrònic del centre només es pot realitzar via un navegador web. No es pot configurar en un dispositiu mòbil.