Nou equip directiu. Canvi de permisos

 Quan es du a terme un canvi d'equip directiu a un centre, s'ha de transferir el control de la bústia del correu del centre als nous membres de la directiva. Aquesta tasca s'ha de realitzar en tres passes:

1. Eliminar de la llista als membres de l'antic equip directiu
L'antic secretari del centre, mitjançant l'aplicació SEU, ha de llevar als antics usuaris de la llista de control de la bústia del centre.

2. Afegir els nous membres de la llista
L'antic secretari del centre, mitjançant l'aplicació SEU, ha d'afegir a la llista de control de la bústia, els membres del nou equip directiu. D'aquesta manera, la bústia del centre es trobarà sempre atesa. 

3. Permisos per entrar al SEU i gestionar la llista d'accés a la bústia.
La gestió de la bústia del centre, és a dir, especificar quines de les persones adscrites al centre han de poder gestionar l'adreça de correu del centre, és una tasca que es realitza amb l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/).

Només poden iniciar una sessió en aquesta aplicació els usuaris que tenen permisos específics per fer-ho. En el cas dels centres educatius, poden entrar al SEU el director/a i el secretari/a. L'autenticació es fa per mitjà del DNI electrònic (DNIe). Per tant, per accedir a aquest programa és necessari un ordinador que disposi d'un lector compatible amb el DNIe i que s'hagin instal·lat els drivers i llibreries de software necessàries en el sistema operatiu.

A mesura que es fan oficials els nomenaments de nous directors i secretaris, la Conselleria, d'ofici, assignarà els permisos necessaris per entrar al SEU a aquests nous càrrecs directius (aquesta actualització es realitza cada 15 dies).

Podeu trobar més informació a: http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/SEU

Si per algun motiu l'antic secretari o personal al càrrec del programa SEU no es troba disponible, primer s'ha de realitzar el pas tres: demanar el permisos per entrar al SEU. Després, el nou secretari podrà realitzar les altres dues passes, 1 i 2.

Si teniu problemes amb les operacions que s'executen dins l'aplicació SEU podeu contactar amb l'equip de suport SEU