Procediment per als centres sense accés a l'aplicació SEU

En el cas que es tracti d'una escola unitària, EEI, EAP, CA, SAD o EOEP que no tenen els mitjans per accedir a l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/), el director/a ha d'obrir una incidència adjuntant una fotocòpia escanejada del següent document, complimentat amb signatura i segell del centre:

— Model sol·licitud accés a la bústia del centre —

 

En aquest document el director ha d'especificar:

  • a) totes les persones que han de tenir permisos per poder gestionar el correu electrònic del centre

  • b) si cal, les persones que deixen de tenir aquests permisos.

A la incidència podeu especificar com a breu descripció: “Correu d'educació: Accés de la bústia compartida del centre”