Nou equip directiu. Canvi de permisos

 Quan es du a terme un canvi d'equip directiu a un centre, s'ha de transferir el control de la bústia del correu del centre als nous membres de la directiva. Aquesta tasca s'ha de realitzar en tres passes:

1. Eliminar de la llista als membres de l'antic equip directiu
L'antic secretari del centre, mitjançant l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/), ha de llevar als antics usuaris de la llista de control de la bústia del centre.

2. Afegir els nous membres de la llista
L'antic secretari del centre, mitjançant l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/), ha d'afegir a la llista de control de la bústia, els membres del nou equip directiu. D'aquesta manera, la bústia del centre es trobarà sempre atesa. 

3. Permisos per entrar al SEU i gestionar la llista d'accés a la bústia.
La gestió de la bústia del centre, és a dir, especificar quines de les persones adscrites al centre han de poder gestionar l'adreça de correu del centre, és una tasca que es realitza amb l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/).

Només poden iniciar una sessió en aquesta aplicació els usuaris que tenen permisos específics per fer-ho. En el cas dels centres educatius, poden entrar a l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/) el director/a i el secretari/a. L'autenticació es fa per mitjà del DNI electrònic (DNIe). Per tant, per accedir a aquest programa és necessari un ordinador que disposi d'un lector compatible amb el DNIe i que s'hagin instal·lat els drivers i llibreries de software necessàries en el sistema operatiu.

A mesura que es fan oficials els nomenaments de nous directors i secretaris, la Conselleria, d'ofici, assignarà els permisos necessaris per entrar a l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/) a aquests nous càrrecs directius (aquesta actualització es realitza cada 15 dies).

Podeu trobar més informació a: http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/SEU

Si per algun motiu l'antic secretari o personal al càrrec del programa SEU no es troba disponible, primer s'ha de realitzar el pas tres: demanar el permisos per entrar al SEU. Després, el nou secretari podrà realitzar les altres dues passes, 1 i 2.

Si teniu problemes amb les operacions que s'executen dins l'aplicació SEU podeu contactar amb l'equip de suport SEU