El servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google) per gestionar els comptes de correu electrònic dels docents de la CAIB, duu implícit l'accés a alguns dels serveis que ofereix la Gsuite, com per exemple el Google Drive individual.

Així dons, i des del primer moment, tots els docents que disposen d’un compte '@educaib.eu' tenen accés al seu Drive individual.

Existeixen una sèrie de Drive compartits, associats als rols dels diferents membres del personal docent dels centres:

  • Drive compartit de centre

  • Drive compartit associat a la bústia oficial del centre

  • Drive compartit de Coordinació TIC

 

Aquests Drive compartits apareixen a l’apartat «Unitats compartides». Les seves característiques són: 

Drive Compartit  Usuaris  Nom 
Centre Tot el personal del centre   personal_ce07XXXXXX@educaib.eu
Bustia Oficial del centre  Gestors de la bustia de correu del centre   nom_centre@educaib.eu
Coordinació TIC  Coordinadors TIC   coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu