Drive compartit de centre

S’ha habilitat un Drive compartit per a cada centre educatiu a la plataforma GSuite associada al domini '@educaib.eu'

Hi tendran accés a aquest Drive compartit tots els membres de la comunitat educativa (personal docent i no docent, excepte pares i alumnes) que tinguin una adreça individual '@educaib.eu' i estiguin assignats al centre educatiu mitjançant l'aplicació SEU (https://apps.caib.es/seycon/).

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia invidual.

 

drive1

 

El Drive compartit de centre apareix a l’apartat «Unitats compartides» amb el nom «personal_ce07XXXXXX@educaib.eu» (a on 07XXXXXX és el codi de centre).

 

drive dgpice

 

Tots els membres de la comunitat educativa que tinguin accés al Drive compartit del centre tindran permisos de lectura i escriptura.

Els permisos d’organització de fitxers a dins aquest Drive es reserva als membres que tinguin el rol de Coordinació TIC.

 

Llista de distribució

Es crea també una adreça electrònica associada al personal del centre: «personal_ce07XXXXXX@educaib.eu». Aquesta adreça electrònica funciona com una llista de distribució: qualsevol missatge enviat a aquesta adreça ho rebran totes les persones que estiguin assignades al centre educatiu mitjançant el programa SEU (excepte alumnat i pares).