Drive compartit de Coordinador TIC

S’ha habilitat un Drive compartit per al grup de Coordinadors TIC de cada centre a la plataforma GSuite associada al domini '@educaib.eu'

Tendran accés a aquest Drive amb permisos d’organització de fitxers les persones del centre que tinguin el rol de Coordinació TIC.

Per accedir-hi, s’ha d’obrir l’aplicació Drive des del botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia individual.

 

drive1

 

El Drive compartit de Coordinador TIC apareix també a l’apartat «Unitats compartides» amb el nom «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» (a on 07XXXXXX és el codi de centre).

 

drive ctic

 

El Drive compartit «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» ha de ser el lloc a on es reculli tota la informació i documentació relacionada amb les TIC del centre. D’aquesta manera, quan un nou coordinador/a TIC sigui donat d’alta en el programa SEU, tindrà accés a tota la documentació desada en el Drive compartit de Coordinació TIC.

Els membres del centre amb el rol de Coordinació TIC tenen permís d'organització de fitxers del:

  • Drive compartit de centre

  • Drive compartit de Coordinació TIC

 

Llista de distribució

Anàlogament, es crea també l’adreça electrònica «coordinaciotic_ce07XXXXXX@educaib.eu» que funciona com una llista de distribució del grup de persones del centre que tenen assignat el rol de coordinació TIC. És a dir, qualsevol missatge enviat a aquesta adreça el rebran tots els membres d’aquest grup.