Informació adreçada als centres públics que imparteixen batxillerat i ensenyaments postobligatoris

[ document provisional subjecte a canvis ]

Recepció, instal·lació i certificació de les aules digitals basades en projectors interactius del contracte 2019 2905

 

L’empresa que s’encarregarà de la dotació i de la instal·lació d’aquest contracte serà BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, SL (d’ara en endavant BIOS). Aquesta empresa es posarà en contacte amb vosaltres (per telèfon i/o per correu electrònic a l’adreça @educaib.eu del centre) per informar-vos sobre les dates previstes de recepció de l’equipament i per pactar la posterior data d’instal·lació de l’aula digital.

 

La instal·lació d'aula digital que durà a terme BIOS consta de:

 • un projector interactiu EPSON EB-695Wi

 • una pissarra blanca tipus “veleda” de 230 cm x 15 cm per utilitzar com a superfície de projecció

 • una caixa de connexions

 • dos altaveus auto-amplificats

 

epsonpi

 

NOTA: Aquesta distribució NO inclou un ordinador de sobretaula. Els instal·ladors de BIOS únicament deixaran preparada la instal·lació de l’aula digital per a que es puguin connectar els dispositius que trobi adient el centre: ordinador de sobretaula, portàtil, tauleta, etc.

Si es vol efectuar la connexió del cablatge entre un PC del centre i la caixa de connexions de l’aula digital, es poden seguir les instruccions següents:

Posada en marxa de l'aula digital CONTR 2018 1408, basada en projector interactiu. Connexió de l'ordinador.

 

Volem aprofitar també aquest escrit per fer-vos arribar unes quantes consideracions sobre diferents aspectes de la distribució i de la instal·lació, que hem après de l'experiència dels passats cursos, perquè les tingueu en compte en vistes a millorar el procés de les instal·lacions i facilitar la feina a l'empresa adjudicatària del contracte.

En aquest projecte està previst duu a terme de manera separada la distribució de l’equipament de la seva instal·lació. Per tant, en primer lloc es distribuirà als centres el material a instal·lar.

— Missatge de correu electrònic: Notificació de lliurament del material, feta per l'empresa BIOS als centres educatius el 10/09/2019

Llavors, en una segona fase, es procedirà a la instal·lació de l’aula digital. D’aquesta manera, els responsables del centre hauran de signar primer l’albarà d’entrega del transportista a la recepció del material (s’ha de comprovar el nombre d’embalums). Posteriorment, quan tingui lloc la instal·lació caldrà signar el certificat d’instal·lació un cop acabada la instal·lació i comprovat que aquesta és correcta.

Segons ens ha informat l’empresa, el transportista entregarà 3 embalums (projector, caixa de connexions i altaveus) per cada aula digital a instal·lar. El centre ha de custodiar aquest material fins a l’arribada dels instal·ladors, els quals portaran la pissarra blanca tipus “veleda”.

Quan els instal·ladors de BIOS es posin en contacte per coordinar les dates d'instal·lació, sempre que sigui possible, s’ha de facilitar que les feines es puguin realitzar amb continuïtat, no a dies i hores dispersos; la finalitat és minimitzar la durada dels treballs d’instal·lació i d’aquesta manera afectar el mínim temps possible la dinàmica de treball del centre.

— Sol·licitam la màxima col·laboració del centre per facilitar al màxim el treball de l’empresa. Us demanam la màxima flexibilitat horària en les instal·lacions i que permeteu que l’empresa treballi els horabaixes i, si l’empresa ho sol·licita i és possible, els dissabtes.

La pissarra blanca tipus “veleda” que s’inclou en l’equipament d’aula digital ha d'esdevenir la pissarra principal de l'aula. Per això, és necessari que s'ubiqui a la paret principal de l'aula, el més centrada possible, ja que per les seves dimensions quasi amb tota seguretat haurà de substituir a la pissarra tradicional. Les mides de la pissarra blanca són 230 cm x 150 cm.

En el cas que hagi espai suficient i es pretengui mantenir la pissarra tradicional existent, l’aula digital s'ha d'instal·lar igualment a la paret principal de l'aula i ha de ser visible per part de tots els alumnes. Si per complir aquest punt s'ha de moure alguna pissarra, la que s'haurà de moure serà l’existent.

Quan els membres de l'equip d'instal·lació de BIOS es posin en contacte amb vosaltres per determinar la data d'instal·lació és molt important que, en la data decidida, la paret principal de l'aula on s’ha d’instal·lar el nou equipament d’aula digital, estigui lliure d'obstacles que impedeixin la instal·lació: mobles, quadres, etc. Si s'ha de desmuntar la pissarra digital existent, BIOS la despenjarà però serà responsabilitat del centre retirar-la o penjar-la a una nova ubicació.

MOLT IMPORTANT Heu de consensuar amb els instal·ladors la posició final de la pissarra blanca “veleda”, tenint en compte que ha de quedar el més centrada possible, que la part superior ha d’estar a una alçada de 230 ± 10 cm, i que la caixa de connexions ha d’estar en un lateral de la pissarra a prop de la taula del professor. Els altaveus s’han d’instal·lar a la part superior dels laterals de la pissarra

Abans de signar el certificat d’instal·lació és molt important que verifiqueu la correcta instal·lació i funcionament de l’equipament instal·lat. Els instal·ladors de BIOS portaran un portàtil per a dur a terme la comprovació. Conjuntament amb els instal·ladors de BIOS, és necessari aplicar el següent protocol de comprovació per a cada una de les instal·lacions realitzades en el centre:

 • El projector i la pissarra per a projecció estan etiquetats amb el logotip del Govern, el nombre de contracte i els logotips de la Unió Europea?

 • La pissarra per a projecció està degudament col·locada a l'altura i en la ubicació acordada?

 • El cable de seguretat del projector està instal·lat, i s'ha deixat la clau o s'ha comunicat la combinació per alliberar-ho?

 • La caixa de connexions està degudament instal·lada i en la ubicació acordada?

 • S'han lliurat els dos llapis interactius, el comandament a distància del projector i la documentació tècnica impresa?

 • La imatge projectada mesura aproximadament 100” de diagonal amb ràtio 16:10, és a dir, ocupa un rectangle de dimensions aproximades de 215.6 cm x 134.8 cm?

 • La imatge projectada està correctament enfocada i sense vibració?

 • La interactivitat del projector funciona correctament, tant amb un llapis interactiu com amb el dit?

 • Els altaveus funcionen correctament i pot controlar-se el volum del so des de la caixa de connexions?

 • Totes les connexions d'àudio i vídeo de la caixa de connexions funcionen correctament?

 • Es pot encendre i apagar el projector des de la caixa de connexions?

 • Comprovar el correcte funcionament del dispositiu Wi-Fi del projector. Es detecta la xarxa Wi-Fi del centre?

 • Comprovar que els números de sèrie de l'equipament instal·lat es corresponen amb els que figuren en el certificat d'instal·lació.
Volem remarcar que només s’ha de signar si les instal·lacions són completament satisfactòries. Si es signa el document i la instal·lació no és del tot correcta, la responsabilitat serà del centre.

 

Us demanem que tingueu en compte totes aquestes consideracions i que us poseu en contacte amb nosaltres davant qualsevol dubte o aclariment que necessiteu.

El telèfon de contacte assignat pel Servei TIE durant la fase d’instal·lació d’aquest projecte és el 971 177 601 ext 62023 amb horari de 9 a 14. També ens podeu enviar consultes a servei.tie@educaib.eu

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

 

Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

 

 

[ document provisional subjecte a canvis ]