Dins del primer trimestre del curs 2019-2020, es distribuiran a una sèrie de centres educatius públics de les Illes Balears diferentes dotacions d'equipament informàtic. A continuació es defineixen els números de contracte de cada dotació, les característiques i la seva destinació.

 

— Aula digital: monitor interactiu CONTR 2019 2904

Aula digital, que consta d'un monitor interactiu de 86", caixa Android Box (per al sistema operatiu) i caixa de connexions.
(Projecte cofinanciat amb Fons FEDER 2014-2020)

  • Destinats exclusivament a aules d'educació primària i secundària obligatòria

 

— Aula digital: projector interactiu CONTR 2019 2905

Aula digital, que consta d'un projector interactiu de 100", pissarra blanca, caixa de connexions i altaveus. 
(Projecte cofinanciat amb Fons FEDER 2014-2020)

 

— Ordinador de sobretaula: PC CONTR 2019 8271 i monitor CONTR 2019 8272 

Ordinador DELL de sobretaula amb sistema operatiu Windows 10 Pro.