Informació adreçada als centres públics d'educació primària i secundària que prèviament han sigut informats sobre la dotació de monitors interactius.

[ document provisional subjecte a canvis ]

 

Recepció, instal·lació i certificació de les aules digitals basades en monitors interactius del contracte 2019 2904

 

L’empresa que s’encarregarà de la dotació i de la instal·lació d’aquest contracte serà DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U (d'ara en endavant DOMINION). Aquesta empresa es posarà en contacte amb vosaltres (per telèfon i/o per correu electrònic a l’adreça @educaib.eu del centre) per informar-vos sobre les dates previstes de recepció de l’equipament i per pactar la posterior data d’instal·lació de l’aula digital.

 

La instal·lació d'aula digital que durà a terme DOMINION consta de:

  • un monitor multi-tàctil interactiu Newline TRUTOUCH TT-8618RS, de 86 polzades

  • un dispositiu Android Box

  • una caixa de connexions

newline rs 86

Volem aprofitar també aquest escrit per fer-vos arribar unes quantes consideracions sobre diferents aspectes de la distribució i de la instal·lació, que hem après de l'experiència dels passats cursos, perquè les tingueu en compte en vistes a millorar el procés de les instal·lacions i facilitar la feina a l'empresa adjudicatària del contracte.

  En aquest projecte està previst duu a terme la distribució de l’equipament i instal·lació EN UNA SOLA FASE. Per tant, els instal·ladors portaran tot l'equipament el dia de la instal·lació. Una vegada finalitzada la instal·lació, i comprovat que aquesta és correcta, caldrà signar el certificat d’instal·lació.

Quan els instal·ladors de DOMINION es posin en contacte per coordinar les dates d'instal·lació, sempre que sigui possible, s’ha de facilitar que les feines es puguin realitzar amb continuïtat, no a dies i hores dispersos; la finalitat és minimitzar la durada dels treballs d’instal·lació i d’aquesta manera afectar el mínim temps possible la dinàmica de treball del centre.

— Sol·licitam la màxima col·laboració del centre per facilitar al màxim el treball de l’empresa. Us demanam la màxima flexibilitat horària en les instal·lacions i que permeteu que l’empresa treballi els horabaixes i, si l’empresa ho sol·licita i és possible, els dissabtes.

El nou monitor interactiu s'ha d'ubicar a la paret davantera (frontal) de l'aula, el més centrat possible, i que sigui visible per tots els alumnes.

En el cas que es pretengui mantenir la pissarra tradicional existent, cosa del tot raonable i desitjable, el monitor s'ha d'instal·lar igualment a la paret davantera de l'aula i ha de ser visible per part de tots els alumnes. Si per complir aquest punt s'ha de moure algun equipament, el que s'haurà de moure serà la pissarra.

Quan es vulgui mantenir el nou monitor i la pissarra tradicional a l'aula, però sigui impossible tenir tot dos a la mateixa paret (per problemes d'espai a la paret o perquè no tots els alumnes puguin veure bé el monitor així com quedi instal·lat vora la tradicional) heu de comunicar aquesta incidència al Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació (d’ara en endavant Servei TIE) per tal que conjuntament es decideixi per quina solució s’opta. Aquesta solució consensuada la comunicarà directament el Servei TIE a DOMINION.

Quan els membres de l'equip d'instal·lació de DOMINION es posin en contacte amb vosaltres per determinar la data d'instal·lació és molt important que, en la data decidida, la paret principal de l'aula on s’ha d’instal·lar el nou monitor estigui lliure d'obstacles que impedeixin la instal·lació: mobles, quadres, etc. Si s'ha de desmuntar la pissarra digital existent, DOMINION la despenjarà però serà responsabilitat del centre retirar-la o penjar-la a una nova ubicació.

MOLT IMPORTANT Heu de consensuar amb els instal·ladors la posició final del monitor, tenint en compte que ha de quedar el més centrat possible a la paret davantera de l'aula, i que la part superior ha d’estar a una alçada de 200 ± 10 cm. Per facilitar l’accessibilitat dels alumnes, si aquests són molt petits, és millor posar una tarima per a que es puguin pujar que instal·lar el monitor a una alçada baixa que impossibiliti la seva visualització per part de tots els alumnes.

Abans de signar el certificat d’instal·lació és molt important que verifiqueu la correcta instal·lació i funcionament de l’equipament instal·lat. Conjuntament amb els instal·ladors de DOMINION, és necessari aplicar el següent protocol de comprovació per a cada una de les instal·lacions realitzades en el centre:

  • El monitor està etiquetat amb el logotip de la Conselleria i amb els logotips i lemes de la Unió Europea?

  • Els números de sèrie de l'equipament instal·lat es corresponen amb els que figuren en el certificat d'instal·lació?

  • El monitor està degudament instal·lat a l'altura i en la ubicació acordada?

  • El cablejat elèctric està correctament instal·lat per canaleta?

  • El dispositiu Android Box està correctament instal·lat i connectat a les interfícies HDMI-2 i TOUCH-2?

  • S'ha lliurat el comandament a distància del monitor i els manuals d'engegada i documentació tècnica?

  • Comprovar el funcionament del dispositiu Android Box. Per a això es duran a terme tres proves:

1. Canviar l'idioma del sistema Android instal·lat en el dispositiu. Per a això:

- Engegar el monitor i el dispositiu Android Box.

- Prémer el botó botomonitor i seleccionar l'entrada corresponent al dispositiu (HDMI-2)

- Accedir a Settings --- Personal --- Language & input --- Language --- Català

2. Connectar el dispositiu a la Wi-Fi del centre. Per a això, cal accedir a Wi-Fi, establint les següents opcions:

- Mètode EAP: PEAP

- Autenticació fase 2: GTC

- Certificat CA: Sense especificar

- Identitat: l'identificador SSID sense la lletra "x". (Exemple: si la Wi-Fi és xw507011, la identitat és w507011)

- Contrasenya: *******

3. Obrir el navegador d'Internet, accedir a YouTube i visualitzar un vídeo. Comprovar que el so funciona correctament.

Volem remarcar que només s’ha de signar si la instal·lació és completament satisfactòria. També s’han de comprovar el números de sèries dels diferents components de l’aula digital (monitor interactiu, Android Box) que han de figurar en el document d’instal·lació. Si es signa el document i la instal·lació no és del tot correcta, la responsabilitat serà del centre.

 

Us demanem que tingueu en compte totes aquestes consideracions i que us poseu en contacte amb nosaltres davant qualsevol dubte o aclariment que necessiteu.

El telèfon de contacte assignat pel Servei TIE durant la fase d’instal·lació d’aquest projecte és el 971 177 601 ext 62023 amb horari de 9 a 14. També ens podeu enviar consultes a servei.tie@educaib.eu

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

 

Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

 

 

[ document provisional subjecte a canvis ]