Com accedir a la carpeta de descàrregues del servidor de configuracions


Gràcies al servidor de configuracions (servidor puppet) ara és possible que des del Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic planifiquem i ordenem que es propaguin descàrregues de fitxers (típicament grans, com poden ser per exemple imatges ISO), a realitzar-se en horari nocturn. A continuació explicam com accedir a la carpeta de descàrregues del servidor de configuracions on quedaran emmagatzemats aquests fitxers, per tal que els pugueu copiar al vostre ordinador d'ús habitual, o bé que pugueu crear un DVD a partir d'una imatge ISO, etc.

L'accés al servidor de configuracions que explicam en aquestes instruccions és d'aplicació a ordinadors de la xarxa oficial 10.216.x.y del centre. Des de la xarxa Wi-Fi en canvi no s'hi tendrà accés.
Per altra banda, és suficient que apliqueu les següents passes a un ordinador que disposi d'unitat gravadora de DVD, per poder crear discos DVD a partir de les ISO emmagatzemades al servidor de configuracions.
Els servidors de configuracions distribuïts més recentment tenen habilitat que s'hi pugui accedir tant per protocol Samba com per protocol NFS. Als que es varen distribuir abans, en canvi, només s'hi pot accedir per NFS. En aquest article explicam les dues maneres de connectar a un servidor de configuracions. Si no us funciona connectar via Samba provau-ho via NFS.

 

Linux Ubuntu

 

 1. Iniciau sessió com a ubtadmin
 2. Anau a Accessoris > Terminal i executau la següent comanda (introduïu la contrasenya d'ubtadmin quan la demani):
  sudo mkdir /mnt/download
 3. Amb la comanda mount procediu a muntar la carpeta download  del servidor de configuracions al punt de muntatge /mnt/download creat. Ho podeu fer amb el protocol SAMBA o amb el protocol NFS
  1. Amb el protocol SAMBA:
   sudo mount -t cifs //10.216.x.y/download /mnt/download
   on 10.216.x.y ha de ser la IP del servidor de configuracions del centre.
   No tots els centres tenen habilitat l'accés via Samba al seu servidor de configuracions. Si no us funciona aquest muntatge provau-ho amb NFS.
  2. Amb el protocol NFS:
   sudo mount -t nfs 10.216.x.y:/home/download /mnt/download
   Si el muntatge no es realitza perquè el tipus de sistema de fitxers és desconegut haureu d'executar
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install nfs-common
   i repetir el muntatge.
 4. Si el muntatge s'ha realitzat correctament heu de poder llegir el contingut d'aquesta carpeta download del servidor de configuracions llistant el directori local /mnt/download:
  ls -l /mnt/download


Windows 7 Professional


Iniciau sessió a l'ordinador com a administrador

Accés amb el protocol Samba (també aplicable si el S.O. és Windows XP)

 1. Anau a Inicia - Executa i escriviu
  \\10.216.x.y\download
  on 10.216.x.y ha de ser la IP del servidor de configuracions.

  Si la connexió es produeix correctament s'obrirà automàticament una finestra amb el contingut de la carpeta de descàrregues del servidor de configuracions. No tots els centres tenen habilitat l'accés via Samba al seu servidor de configuracions. Si no us funciona aquest muntatge provau-ho amb NFS.

Accés amb el protocol NFS

 1. Descarregau el fitxer SFU35SEL_EN.exe, fent clic al botó Download de la pàgina http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=896C9688-601B-44F1-81A4-02878FF11778&displaylang=en. Ho podeu guardar a l'ordinador o bé, si ho voleu tenir a un lloc de la xarxa per a futures instal·lacions, a Programes del servidor Windows del centre

  Installaci_Windows_Services_for_UNIX_a_WXPP

 2. Executau el fitxer descarregat i indicau on voleu que els fitxers es descomprimeixin (per exemple, si heu triat una ubicació de xarxa, podria ser \\nom_servidor_Windows\Programes\Windows_Services_for_UNIX )
 3. Executau el programa SfuSetup (que trobareu a la ubicació on s'han descomprimit els fitxers)
 4. Començau la instal·lació fent clic a Next
 5. A la finestra Customer Information, clic a Next

  Installaci_Windows_Services_for_UNIX_a_WXPP_1
 6. Acceptau l'acord de llicència
 7. Triau Custom installation i desactivau-ho tot excepte Client for NFS

  Installaci_Windows_Services_for_UNIX_a_WXPP_2

 8. A la finestra User Name Mapping triau Password and group files


  Installaci_Windows_Services_for_UNIX_a_WXPP_3

 9. A la pantalla següent deixau en blanc els camps Password file path and name i Group file path and name, mentre que a Windows Domain name és indiferent el que quedi posat

  Installaci_Windows_Services_for_UNIX_a_WXPP_4
 10. Anau avançant (acceptant les opcions per defecte) fins a finalitzar la instal·lació
 11. Obriu El meu ordinador i anau a Eines > Assigna una unitat de xarxa...
 12. Al camp Unitat: triau una lletra (una que l'ordinador encara no estigui utilitzant)
 13. Al camp Carpeta: escriviu
  10.216.x.y:/home/download
  on 10.216.x.y ha de ser la IP del servidor de configuracions
 14. Clic al botó Final  (i acceptau la finestra emergent informativa que apareixerà)

Si la connexió es produeix correctament s'obrirà automàticament una finestra amb el contingut de la carpeta de descàrregues del servidor de configuracions.