Davant del creixent nombre de robatoris de material informàtic —en especial ordinadors ultraportàtils del projecte Escola 2.0— soferts per diversos centres públics i privats concertats de les Illes Balears, recomanam a tots els centres que extremin les mesures de prevenció per evitar robatoris.


En la mesura del possible, els centres haurien de prendre les mesures de seguretat següents:

  • revisió de tancaments i panys en portes i finestres del centre
  • revisió del perímetre exterior del centre
  • revisió, si existeix, del sistema d'alarma del centre
  • re-ubicació, si escau, dels carretons amb els ultraportàtils a un lloc més segur del centre


Us recordam la conveniència de disposar d'un registre del material informàtic present en el centre (amb números de sèrie inclosos).

En el cas de patir un robatori de material informàtic, us heu de posar en contacte amb el Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres, seguint les instruccions de l'article:

Consultes i propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació


f16_550