Imprimeix
Categoria: Documentació general
Vist: 6735

Funcions del coordinador de les tecnologies de la informació

 

   1. Conèixer de forma bàsica el cablatge estructural del centre.
   2. Conèixer el maquinari informàtic del centre.
   3. Conèixer i saber usar els diversos sistemes operatius homologats.
   4. Saber instal·lar i conèixer el programari instal·lat al centre així com les seves necessitats.
   5. Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors de centre tingui la llicència legal d'ús corresponent. 
   6. Administrar el domini del centre: gestió d’usuaris i grups, permisos, perfils i polítiques.
   7. Administrar les còpies de seguretat de les dades del centre.
   8. Configurar i integrar al domini del centre els PC com a lloc de treball en la xarxa dels centres amb els diversos sistemes operatius homologats.
   9. Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents electrònics.
   10. Saber instal·lar, reinstal·lar i mantenir els diversos sistemes operatius homologats.
   11. Solucionar els problemes bàsics de l'equipament TIC.
   12. Gestionar les garanties del maquinari del centre.
   13. Saber realitzar peticions de suport al Servei TIE.
   14. Gestionar la proposta de l'aula virtual.
   15. Gestionar la proposta de la web de centres.
   16. Conèixer el projecte Agrega.
   17. Conèixer les diferents llicències d’ús dels materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia. La publicació de continguts que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s'ha de fer amb l'adopció de llicències Creative Commons.DOCUMENT EN REVISIÓ. Darrera revisió: 31/03/2017