AvísAbans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

Informació CONTR 2010 543

LOT 1: Equipament subministrat per Spark Ibèrica

LOT 1Notebook Asus EeePC 1015PT
Bateria

Durada de la garantia: 54 mesos (4,5 anys) in situ. Finalitza el 19 de juny de 2015.

La garantia afecta al maquinari i a la bateria. Es considerarà una bateria avariada quan proporcioni una autonomia de treball inferior a 2 hores.Les incidències relatives al programari queden excloses d'aquest procediment.

A la secció Ultraportàtils disposeu de tota la informació relativa al funcionament i configuració dels mini-portàtils.

LOT 2: Equipament subministrat per OLCO Gestió SL

LOT 2Carretó fabricat per OLCO per a la càrrega,
emmagatzematge i transport d'ordinadors ultraportàtils

Durada de la garantia: 6 anys in situ. Finalitza el 19 de desembre de 2016.

Vos recordam que a la secció Carretons disposeu de tota la informació relativa al funcionament i configuració dels carretons.

No es poden comunicar avaries en garantia del CONTR 2010 543

Per altres qüestions podeu contactar amb les empresses adjudicatàries mitjançant els següents procediments:

  • Lot 1:Al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de Spark Ibèrica mitjançant l'adreça de correu caib@sparkiberica.com
    En aquells casos en que la comunicació per correu electrònic no sigui possible es podrà telefonar al número 93 267 2306.
  • Lot 2:Al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) d'OLCO mitjançant  l'adreça de correu: olco@ono.com