GARANTIA EXHAURIDA - CONTR 2010 536

Equipament subministrat per APD (Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A):

Garantia exhaurida - LOT Ordinadors ALDA+PRO-MAN0022

Monitors

Pissarra SMART 680V

Projector Epson EB-410W

Altaveus

Instal·lació PDI + PC Aula

NOTA: Consultau l'article "Làmpada de substitució per al projector EPSON EB-410W" per sol·licitar una làmpada de substitució al Servei TIE.

Per allargar la vida útil de la làmpada, es recomana apagar el projector quan no està en ús.

GARANTIA EXHAURIDA - Durada de la garantia: 5 anys in situ. Finalitza el 27 de gener de 2016.

 

Malgrat que el contracte hagi finalitzat el seu període de garantia, posau-vos en contacte amb el Servei TIE si apareixen avaries de hardware en aquest equipament: Avaries - Petició suport TIC al CAU