AvísAbans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

Procediment avaries - CONTR 2010 1469

Equipament subministrat per Brújula:

LOT Servidor Dell PowerEdge T310 - fins 25 de novembre de 2017 in situ

Monitor - fins 25 de novembre de 2017 in situ

SAI ENERSAI URBION EV 1000 Va o SAI Phasack - 25 de novembre de 2015 in situ
Els SAI subministrats amb els servidors només poden tenir connectats els respectius servidors i monitors. Baix cap circumstància es podrà connectar altre equipament . Si no se segueixen aquestes instruccions implicarà la pèrdua de garantia del material subministrat.

Durada de la garantia: Servidors i monitors 7 anys in situ.

Finalitzada el 25 de novembre de 2017. SAIs 5 anys in situ. Finalitzada el 25 de novembre de 2015.

Aquest equipament va ser distribuït per Brújulasuporteducacio@brujula.es

 

Malgrat que el contracte hagi finalitzat el seu període de garantia, posau-vos en contacte amb el Servei TIE si apareixen avaries de hardware en aquest equipament: Avaries - Petició suport TIC al CAU