GARANTIA EXHAURIDA - CONTR 2008 9327

Equipament subministrat per ID Grup:

GARANTIA EXHAURIDA - LOT Servidor DELL T605

Durada de la garantia: 5 anys, finalitza dia 26/1/2014