AvísAbans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

Procediment avaries - CONTR 2011 610

Equipament subministrat per Brújula:

LOT Servidor Dell PowerEdge T310

Monitor

SAI ENERSAI URBION EV 1200 Va

Ratolí Òptic 
Els SAI subministrats amb els servidors només poden tenir connectats els respectius servidors i monitors. Baix cap circumstància es podrà connectar altre equipament . Si no se segueixen aquestes instruccions implicarà la pèrdua de garantia del material subministrat.

GARANTIA EXHAURIDA - Durada de la garantia:7 anys in situ. Finalitza dia 17 d'octubre de 2018.

 

Malgrat que el contracte hagi finalitzat el seu període de garantia, posau-vos en contacte amb el Servei TIE si apareixen avaries de hardware en aquest equipament: Avaries - Petició suport TIC al CAU

 

Adreça de correu proveïdor del contracte : suporteducacio@brujula.es
Sempre que contacteu es remetrà una còpia del missatge (CC:) a l'adreça: suport@educacio.caib.es .