En cas de dubte podeu posar-vos en contacte amb la DG Formació Professional i Formació del Professorat

GARANTIA EXHAURIDA - CONTR 2012 3855 subministrat per la DG FP

Equipament subministrat per Brújula:

LOT: PC, Monitor, Teclat i Ratolí Òpti

No es poden donar avaries en garantia d'aquest contracte: CONTR 2012 3855

Durada de la garantia: 30 mesos in situ. Finalitza dia 15 de maig de 2015.

En el supòsit que necessiteu contactar amb l'adjudicatari d'aquest concurs ho podeu fer mitjançant l'adreça de correu:  suporteducacio@brujula.es

A més es remetrà una còpia del missatge (CC:) a l'adreça: jjrey@dgoifp.caib.es