Avís abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria podeu posar-vos en contacte amb la Direcció General de FP

 

Procediment avaries - CONTR 2013 1649 subministrat per la DG FP

Equipament subministrat per APD:

LOT: PC, Monitor Benq, Teclat i Ratolí Òpti

Durada de la garantia: 5 anys. Finalitza dia 19 de novembre de 2018.

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CONTR 2013 1649 s'haurà de complimentar el formulari següent:

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) d'APD mitjançant  l'adreça de correu:  suport.caib@gapd.es
A més es remetrà una còpia del missatge (CC:) a l'adreça:  suport@educacio.caib.es .