Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:

Avaries - Petició suport TIC al CAU

Procediment avaries - CONTR 2014 3304

Equipament subministrat per BRÚJULA:

Ordinador: Clònic (iggual)
Monitor: Asus VE198S
Teclat i ratolí: Logitech


Servidor: Dell PowerEdge T320
Monitor: Dell E series E1715S

Commutador: Netgear Prosafe 24P GBIT

Durada de la garantia dels ordinadors i monitors: 7 anys in situ. Finalitza el 18 de desembre de 2021.

Durada de la garantia dels servidors i monitors: 7 anys in situ. Finalitza el 18 de desembre de 2021.

La garantia dels commutadors la gestionarà el Seervei de Tecnologies de la Informació a l'Educació.

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CONTR 2014 3304 s'haurà de complimentar el formulari següent:

>

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de BRÚJULA mitjançant  l'adreça de correu:  suporteducacio@brujula.es
A més es remetrà una còpia del missatge (CC:) a l'adreça:  suport@educacio.caib.es .