Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

 

Procediment avaries - CMN06 2016 2962

 

Equipament subministrat i instal·lat per APD:

 

Portàtils Chromebooks ACER CB3-131


Durada de la garantia: 3 anys amb tècnic in situ. Finalitza el 6 de setembre de 2019

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CMN06 2016 2962 s'haurà de complimentar el formulari següent:


En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) d'APD mitjançant  l'adreça de correu:  suport.caib@gapd.es
A més es remetrà una còpia del missatge (CC:) a les adreces:  suport@educacio.caib.es  i cau.educacio@fundaciobit.org