Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

Procediment avaries - Contracte DES01 2016 5007

Equipament subministrat per TEKNOSERVICE:

PC TTL TEKNOPRO A03
Monitor AOC TTL 22"
Teclat
Ratolí

Durada de la garantia: 5 anys PCs (fins 18 de desembre 2021).

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient   DES01 2016 5007 s'haurà de complimentar el formulari següent:

 

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de TEKNOSERVICE mitjançant  l'adreça de correu:serviciotecnico@teknoservice.es
A més es remetran còpies del missatge (CC:) a les adreces:  suport@educacio.caib.es i cau.educacio@fundaciobit.org