La Conselleria proporciona als centres un servei que els ha de permetre crear i gestionar via web el seu propi lloc, en unes determinades condicions. No es tracta d'un allotjament clàssic, on pugueu posar qualsevol tipus de web; més que un allotjament el que s'ofereix és un "servei de sistema de gestió de continguts allotjat", on en aquest cas el Joomla és el sistema de gestió de continguts ja proporcionat i on no es té accés directe als fitxers per FTP.

Una vegada incorporat un centre al projecte de webs de centres, el lloc serà accessible via l'URL http://c[codi_del_centre].eduwebs.caib.es però què s'hauria de fer per tal de poder-hi accedir des d'un URL tipus http://www.nom_del_centre.xyz ? A això se l'anomena domini d'internet propi, (en canvi l'altre seria un subdomini del domini principal caib.es, propietat del Govern de les Illes Balears) i, igual com el número de telèfon del centre, un nom de domini d'internet l'ha d'adquirir i gestionar el propi centre. A continuació detallarem unes quantes recomanacions pel que fa a aquest tema.


Per a un nom de domini d'internet propi, que hagi de servir per a donar a conèixer el lloc web del vostre centre (com ara per exemple Nom_del_Centre.xyz), recomam:

 1. Que tengueu clara la diferència entre domini i allotjament (http://hostalia.com/soporte/preguntas-frecuentes.html#diferencia)
 2. Adquirir-ho a un proveïdor que inclogui gratuïtament com a mínim
  - redirecció web
  - gestió avançada de DNS
  tant una cosa com l'altra seran útils per a aconseguir redirigir Nom_del_Centre.xyz a http://c[codi_del_centre].eduwebs.caib.es, és a dir, que quan hom introdueixi al seu navegador http://nomdelcentre.xyz (o bé http://www.nomdelcentre.xyz) realment es visualitzi el que és servit per part del servidor d'aplicacions web de centres del Govern, el que es troba a http://c[codi_del_centre].eduwebs.caib.es
  No estaria bé que vos recomanàssim aquí una empresa proveïdora d'aquests tipus de serveis (de contractació de dominis d'internet) per damunt d'una altra, n'hi ha centenars. A priori, que sigui una empresa amb presència a l'estat espanyol; ja sabem que els nordamericans ofereixen serveis més econòmics però tractant-se d'una compra (o contractació de servei) a contraprestació de preu per part del centre en necessitareu factura i a més segurament preferireu el pagament per transferència en comptes del pagament per targeta de crèdit. Dit això, i tenguent en compte les dues coses que dèiem que hauria d'incloure (redirecció web + gestió DNS), podeu triar adquirir el domini a qualsevol proveïdor. Només a mode d'exemple:
  - https://dinahosting.com/es/dominios/servicios-gratis-dominios
  - http://hostalia.com/dominios/ (compte, Hostalia s'ha fusionat amb Acens, però si adquiriu el domini a acens.com vos trobaríeu que la gestió DNS no seria gratuïta sinó que costaria 6€/mes ... siguent el mateix servei!)
  - http://www.arsys.es/registro-dominios/parking.htm
  - a http://domini.cat hi ha publicada una llista de registradors que han completat els tràmits per a oferir dominis .cat (el domini .cat és el primer domini d'Internet concedit a una comunitat lingüística)
 3. Un domini d'internet té inherentment 1 propietari i 3 contactes (el contacte administratiu, el contacte tècnic i el contacte de facturació). És important que quan faceu l'adquisició del domini presteu especial atenció a com queda introduïda aquesta informació. Si es demana nom i llinatges hi podeu posar els d'una persona física (per exemple, director/a actual del centre), al camp 'Organització' posau el nom del centre i, molt important, que el camp 'e-mail' tant de la secció 'propietari' (owner) com dels 3 contactes sigui una adreça de correu prou ben gestionada per vosaltres, com ara per exemple l'adreça de correu del centre.
 4. Una vegada adquirit, el més habitual és que pugueu accedir a un tauler de  gestió per web que l'empresa us proporcionarà. Accediu-hi i, si només teniu la possibilitat de redireccionament, redireccionau el vostre domini d'internet a l'URL http://c[codi_del_centre].eduwebs.caib.es
 5. Si teniu la possibilitat de gestionar les entrades (o registres) DNS del vostre domini (alguns proveïdors anomenen això "gestió avançada de DNS"), establiu que la IP de l'entrada www (és un registre tipus A) sigui 85.119.198.18

  Gestionar les entrades DNS no té res a veure amb indicar quins són els servidors de noms DNS per al domini. Els servidors de noms (normalment, dos) que ja tengui el vostre domini no els heu de modificar. Podeu consultar quins són els servidors de noms del vostre domini anant a http://whois.net, a http://nic.es o a http://whois.cat

  Després sol·licitau-nos que preparem el servidor on es troba allotjat el web del centre perquè respongui a les peticions que li arribaran quan hom introdueixi el nom de domini d'internet propi a un navegador. Emplenau el següent formulari posant al camp d'assumpte: Projecte Web Centres: Sol·licitud d'acceptació de domini d'internet