Els webs de centres ja duen un connector que permet inserir vídeos, ja sigui directament al servidor que allotja el web, ja sigui un vídeo allotjat en algun proveïdor extern com Youtube, Vimeo, etc. Recomanam aquesta segona manera de gestionar els vídeos, ja que no us trobareu amb problemes de mida del vídeo (bé, la limitació vendrà donada pel que us permeti fer el proveïdor extern) i, a més, evitam utilitzar amplada de banda de les connexions del Govern.

  1. En cas que no ho estigui, habilitau el connector AllVideos, anant a Extensions - Gestor de connexions (a la part d'administració del vostre lloc)

    thumb_Habilitacio_connector

  2. Creau el vídeo i penjau-lo a un d'aquests proveïdors externs (Youtube, Vimeo, ...)
  3. Creau un article. Per tal que es mostri el vídeo de manera incrustada, escriviu l'etiqueta d'inserció que correspongui segons es detalla a la Documentació de l'AllVideos   (aquesta etiqueta s'ha d'escriure directament, és a dir, no heu de commutar a la visualització de codi ni prémer cap botó de l'editor). Vegeu l'exemple:

    thumb_insercio_dins_article