1. Aconseguiu una clau API de Google Maps. Si voleu podeu utilitzar aquesta clau vàlida per a tot subdomini d'eduwebs.caib.es (clau visible per a coordinadors) i que, per tant, us funcionarà correctament al vostre web si ha sigut creat segons la proposta tècnica
  2. A Extensions - Gestor de connectors, accediu al connector 'googleMaps', introduïu la clau API al camp 'Google Maps API key' i habilitau el connector (en cas que es trobi inhabilitat)
  3. ara ja podreu accedir, per exemple via Contingut - Gestor d'articles, a un article i incrustar-hi el mapa Google que mostri la ubicació del centre. Vegeu les instruccions completes a http://www.kksou.com/php-gtk2/Joomla-Gadgets/googleMaps-plugin.php#how_to_use

A mode d'exemple, indicar-vos que un web com el del CEP d'Eivissa mostra un mapa Google amb aquesta extensió haguent escrit el següent dins l'article 'Dades i situació' (directament dins l'editor, ja que NO heu de commutar a l'edició en codi HTML. Si heu habilitat el connector, el Joomla ho interpretarà com cal):

{googleMaps addr="Carrer de la Via Púnica, 23 ES 07800 Eivissa" label="CEP d'Eivissa" control=GLargeMapControl width=460 height=360}

Provau d'escriure el mateix i sabreu si us funciona. Després només haureu de canviar l'adreça (el que es troba escrit a 'addr=') per aquella del vostre centre que faci que el Google Maps mostri la ubicació desitjada. Si el centre es troba a un lloc que el Google no reconeix bé (per exemple, als afores o a un carrer nou), podeu establir la posició exacta amb la latitud i la longitud. Per exemple:

{googleMaps lat=39.731099 long=3.052063 label="CEIP Guillem Ballester i Cerdó" control=GLargeMapControl width=460 height=360}