Sistema gestor de continguts per a centres

 

Introducció

 

 

El Joomla! és un sistema de gestió de continguts lliure i de codi obert per a publicar continguts al World Wide Web i a intranets i alhora és un framework de desenvolupament d'aplicacions web de tipus Model-Vista-Controlador (MVC).
Es tracta d'un sistema per a realitzar llocs web on la part més important és el contingut. L'estructura i el disseny del lloc ho podrem realitzar sense haver de programar, i podrem triar entre una sèrie de plantilles (tant plantilles de disseny com conjunts de dades inicials) ja fetes.

Podeu trobar un manual complet a:
Introducció a Joomla 3


La Conselleria posa a disposició dels centres educatius de Balears, de manera gratuïta i sense costos associats  (d'allotjament web) la preinstal·lació del Joomla a un servidor web del Govern, amb unes característiques concretes:

  • no existeix l'accés al servidor via FTP (i pensam de fet que no l'haureu de mester), tota l'administració del lloc s'ha de fer via web
  • no s'hi poden instal·lar els components o connectors que hom vulgui, sinó només aquells que ja es trobin instal·lats al lloc mestre (master site), que administram des de la Conselleria i que conformen un conjunt reduït.
  • aquesta restricció no afecta però a les plantilles de disseny (templates); podríeu instal·lar la plantilla que vulguéssiu
  • hem preparat un conjunt de dades inicials gràcies al qual pensam que al centre li resultarà més fàcil començar amb l'administració del seu Joomla. Aquestes dades inicials, una vegada comenceu les podeu canviar de dalt abaix, ja que es tracta de "la vostra instal·lació"
  • per defecte queda instal·lat l'editor JCE i els connectors JCE File Manager i JCE Media Manager. Més informació a http://www.joomlacontenteditor.net
  • per defecte cream un segon usuari tipus superadministrador, 'suportc' (Suport per part de Conselleria), per si en aquesta fase inicial us trobau amb problemes i ens sigui a tots més pràctic mirar de resoldre'ls. Quan trobeu que aquest usuari ja no sigui més necessari, li canviau el tipus o l'eliminau (via el Gestor d'usuaris)


A un Joomla s'ha de distingir entre dues zones ben separades. La part pública o front-office i la part d'administració o back-office.

La part pública és la part del web on mostrar la informació, és el que comunment coneixem com el lloc web. Per a cada element d'informació o d'interacció podrem triar que sigui accessible per a tothom (visitants del web que no iniciïn sessió) o bé que sigui restringit a usuaris registrats o bé només a usuaris que col·laboren a la realització del lloc web.
La part d'administració és la part on administrar aquesta informació i donar forma al lloc web. És accessible només per a usuaris de tipus Gestor o Administrador o Superadministrador (3 grups d'usuaris segons la terminologia del Joomla).

Quan faceu la sol·licitud d'alta per a disposar del web es crearà un gestor de continguts sense dades.

 


Nota: El procediment de sol·licitud d'alta el trobareu a la darrera pàgina d'aquest document.