Configuració global


El primer que heu de fer és repassar la configuració global del lloc. Anau al menú Lloc - Configuració global o bé directament a la icona prop_tec_web_centres6

Heu de posar un títol o nom per al vostre lloc web i triar el Joomla Content Editor (JCE) com a editor per defecte.

prop_tec_web_centres7

També heu d'introduir informació a Metadescripció del lloc i a Paraules clau

prop_tec_web_centres8

així com assegurar-vos d'establir les següents opcions a

prop_tec_web_centres9

A l'apartat següent,  Boto-Sistema heu de revisar que el camí a la carpeta del registre contengui el codi del vostre centre (ha de començar pel caràcter 'c') i que Permet el registre d'usuaris estigui establert al valor No.

prop_tec_web_centres10

Deixar així la Configuració d'usuari no vol dir que hagueu de crear manualment els usuaris, ja que amb un mòdul de connexió habilitat serà possible la creació automàtica d'usuari per a tot docent del vostre centre, simplement iniciant sessió amb el seu usuari/contrasenya únic. El que s'evita és la creació automàtica d'usuari per a persona aliena al centre. A mode pràctic, el que implica és que el mòdul de connexió no disposarà del típic enllaç Crea un compte i, per tant, evitam la creació indiscriminada d'usuaris registrats.Al tercer apartat, Boto-Servidor  revisau que el codi del centre aparegui al Camí a la carpeta temporal (ha de començar pel caràcter 'c'), que sigui la correcta la zona horària i que estigui inhabilitat l'FTP:

prop_tec_web_centres11


No canvieu res del que hi ha a Configuració de la base de dades

A Configuració del correu establiu una adreça electrònica vàlida vostra (o del centre) a Correu des de i posau el nom del centre a Nom del remitent:

prop_tec_web_centres12

Finalment guardau els canvis fent clic al botó Desa.