Menús i mòduls de menú

No és el mateix un menú que un mòdul de menú. El que probablement associeu a menú és en realitat un mòdul. A l'administració del vostre lloc, si anau a Menús > Menú Principal (o Main Menu) podreu veure que es tracta d'un sol arbre jerarquitzat d'ítems de menú:

prop_tec_web_centres14

El fet que sigui únic ens facilita les coses a l'hora del manteniment, i ens evita feina innecessària. Fixau-vos que si, des de la part pública, visitau els distints apartats "de nivell 0" (Informació d'interès, Centre, ...) el menú vertical canvia. Així com ho hem fet resulta que només hi ha un sol mòdul de menú vertical, el contingut del qual "canvia de manera intel·ligent". Podeu veure com està configurat aquest mòdul anant al Gestor de mòduls i accedint al que està posicionat a left.

prop_tec_web_centres15

El fet que Nivell d'inici estiqui establert al valor '1' implica que aquest mòdul de menú mostrarà els ítems de menú que vèiem a la imatge anterior però només aquells que són depenents d'un ítem de menú "pare" de nivell 0.
Per altra banda veureu al Gestor de mòduls que hi ha un mòdul de menú, aquest per a ser visualitzat en format horitzontal, que també fa ús dels ítems de menú del menú únic. En aquest cas hem posat Nivell d'inici a '0' i Darrer nivell a '1'.
En resum, no hem hagut de crear 8 menús i 8 mòduls de menú, sinó que amb un sol menú i dos mòduls ens ha estat suficient.