Usuaris

Al Gestor d'usuaris veureu la llista d'usuaris actuals del vostre lloc. No heu de crear nous usuaris des d'aquí, ja que es crearan automàticament gràcies a la integració del vostre lloc al sistema d'autenticació centralitzat i com a resultat dels inicis de sessió que facin els docents (després que un docent iniciï sessió per primera vegada al lloc això farà que es creï l'usuari corresponent). El que sí heu de tenir en compte és:

 • El correu electrònic és un camp que necessàriament ha de ser únic, és a dir, no repetit. Per tant, convé que el correu electrònic de l'administrador no sigui el correu electrònic d'educació personal (ja que no podríeu iniciar sessió al lloc amb l'usuari xDNI pel fet que automàticament s'intentaria crear un usuari i donaria error). És preferible que utilitzeu com a correu de l'administrador una altra adreça electrònica d'aquesta persona (no és imprescindible que sigui d'educació) o bé l'adreça electrònica del centre.
 • Els usuaris que es creïn de manera automàtica, per defecte quedaran assignats al grup d'usuaris registrats (tret que a la Configuració global hagueu establert una altra cosa a Tipus de registre per a usuaris nous). Segurament interessarà que canvieu la pertanyença d'alguns companys. Si els feu pertànyer al grup Autors podran proposar nou contingut al web (els continguts enviats quedaran pendents de revisió). Si els feu pertànyer al grup Publicadors podran no només proposar nou contingut sinó també aprovar contingut rebut pel web. Tot això des del lloc web mateix (part del davant). Si voleu compartir tasques administratives amb algú altre, feu-lo pertànyer al grup Gestors o bé al grup Administradors (aquests usuaris poden iniciar sessió a la part administrativa del lloc)

  Taula resum del sistema de permisos i control de l'accés
  Pel que fa al
  registre
  Pel que fa a la
  interacció amb el Joomla
  Pel que fa al
  perfil d'usuari
  Permisos de
  visualització
  No registrat Part del davant Convidat Públic
  Registrat Part del davant
  (FrontEnd)
  Registrat Registrat
  Autor Especial
  Editor
  Publicador
  Part d'administració
  (BackEnd)
  Gestor
  Administrador
  Superadministrador
  Les caselles de color vermell són les corresponents a un menor nivell d'accés (o permís més restrictiu);
  les de color verd són les corresponents a un major nivell d'accés (o permís menys restrictiu)

Llegiu també Com fer que els docents puguin iniciar sessió al lloc?