Sistema gestor de continguts per a centres

 

Introducció

 

 

El Joomla! és un sistema de gestió de continguts lliure i de codi obert per a publicar continguts al World Wide Web i a intranets i alhora és un framework de desenvolupament d'aplicacions web de tipus Model-Vista-Controlador (MVC).
Es tracta d'un sistema per a realitzar llocs web on la part més important és el contingut. L'estructura i el disseny del lloc ho podrem realitzar sense haver de programar, i podrem triar entre una sèrie de plantilles (tant plantilles de disseny com conjunts de dades inicials) ja fetes.

Podeu trobar un manual complet a:
Introducció a Joomla 3


La Conselleria posa a disposició dels centres educatius de Balears, de manera gratuïta i sense costos associats  (d'allotjament web) la preinstal·lació del Joomla a un servidor web del Govern, amb unes característiques concretes:

 • no existeix l'accés al servidor via FTP (i pensam de fet que no l'haureu de mester), tota l'administració del lloc s'ha de fer via web
 • no s'hi poden instal·lar els components o connectors que hom vulgui, sinó només aquells que ja es trobin instal·lats al lloc mestre (master site), que administram des de la Conselleria i que conformen un conjunt reduït.
 • aquesta restricció no afecta però a les plantilles de disseny (templates); podríeu instal·lar la plantilla que vulguéssiu
 • hem preparat un conjunt de dades inicials gràcies al qual pensam que al centre li resultarà més fàcil començar amb l'administració del seu Joomla. Aquestes dades inicials, una vegada comenceu les podeu canviar de dalt abaix, ja que es tracta de "la vostra instal·lació"
 • per defecte queda instal·lat l'editor JCE i els connectors JCE File Manager i JCE Media Manager. Més informació a http://www.joomlacontenteditor.net
 • per defecte cream un segon usuari tipus superadministrador, 'suportc' (Suport per part de Conselleria), per si en aquesta fase inicial us trobau amb problemes i ens sigui a tots més pràctic mirar de resoldre'ls. Quan trobeu que aquest usuari ja no sigui més necessari, li canviau el tipus o l'eliminau (via el Gestor d'usuaris)


A un Joomla s'ha de distingir entre dues zones ben separades. La part pública o front-office i la part d'administració o back-office.

La part pública és la part del web on mostrar la informació, és el que comunment coneixem com el lloc web. Per a cada element d'informació o d'interacció podrem triar que sigui accessible per a tothom (visitants del web que no iniciïn sessió) o bé que sigui restringit a usuaris registrats o bé només a usuaris que col·laboren a la realització del lloc web.
La part d'administració és la part on administrar aquesta informació i donar forma al lloc web. És accessible només per a usuaris de tipus Gestor o Administrador o Superadministrador (3 grups d'usuaris segons la terminologia del Joomla).

Quan faceu la sol·licitud d'alta per a disposar del web es crearà un gestor de continguts sense dades.

 


Nota: El procediment de sol·licitud d'alta el trobareu a la darrera pàgina d'aquest document.


 

Primeres passes

Per accedir a la part pública del lloc web el que haureu de fer és simplement posar l'URL al navegador, un URL que serà tal com http://c07000000.eduwebs.caib.es
Per poder entrar al lloc d'administració del Joomla! heu d'accedir a l'URL del vostre espai web seguit de  '/administrator/'. Així per exemple si el vostre URL és http://c07000000.eduwebs.caib.es, per entrar a l'administració hauríeu de posar  http://c07000000.eduwebs.caib.es/administrator/

 

prop_tec_web_centres0


Després d'iniciar sessió amb èxit sortirà la següent pàgina, el Tauler de control de l'administració del lloc:

prop_tec_web_centres1

Als distints menús d'administració hi podeu accedir des dels desplegables de la barra horitzontal superior

prop_tec_web_centres4

 


Configuració global


El primer que heu de fer és repassar la configuració global del lloc. Anau al menú Lloc - Configuració global o bé directament a la icona prop_tec_web_centres6

Heu de posar un títol o nom per al vostre lloc web i triar el Joomla Content Editor (JCE) com a editor per defecte.

prop_tec_web_centres7

També heu d'introduir informació a Metadescripció del lloc i a Paraules clau

prop_tec_web_centres8

així com assegurar-vos d'establir les següents opcions a

prop_tec_web_centres9

A l'apartat següent,  Boto-Sistema heu de revisar que el camí a la carpeta del registre contengui el codi del vostre centre (ha de començar pel caràcter 'c') i que Permet el registre d'usuaris estigui establert al valor No.

prop_tec_web_centres10

Deixar així la Configuració d'usuari no vol dir que hagueu de crear manualment els usuaris, ja que amb un mòdul de connexió habilitat serà possible la creació automàtica d'usuari per a tot docent del vostre centre, simplement iniciant sessió amb el seu usuari/contrasenya únic. El que s'evita és la creació automàtica d'usuari per a persona aliena al centre. A mode pràctic, el que implica és que el mòdul de connexió no disposarà del típic enllaç Crea un compte i, per tant, evitam la creació indiscriminada d'usuaris registrats.Al tercer apartat, Boto-Servidor  revisau que el codi del centre aparegui al Camí a la carpeta temporal (ha de començar pel caràcter 'c'), que sigui la correcta la zona horària i que estigui inhabilitat l'FTP:

prop_tec_web_centres11


No canvieu res del que hi ha a Configuració de la base de dades

A Configuració del correu establiu una adreça electrònica vàlida vostra (o del centre) a Correu des de i posau el nom del centre a Nom del remitent:

prop_tec_web_centres12

Finalment guardau els canvis fent clic al botó Desa.


Plantilles


Amb una plantilla (template en anglès) es defineix i s'aplica una determinada aparença al lloc web. De fet, canviant la plantilla canvia de manera immediata l'estètica de totes les pàgines del lloc. Segons el que hàgiu triat a l'hora de donar d'alta el vostre lloc, la plantilla inicialment per defecte serà la JA_Purity o Breeze.


També podeu elegir instal·lar una plantilla de la vostra elecció (d'entre els milers que podreu trobar cercant per Internet), però abans de decidir-vos a canviar la que teniu establert per defecte per una altra, suggeriria que provàssiu de personalitzar-la, potser trobau una combinació adient... Les opcions les trobareu al Gestor de plantilles, seleccionant la plantilla i fent clic a 'Edita'. Segons la plantilla tendreu vàries opcions de configuració. Per als que vulgueu aprofundir més, les plantilles donen també la possibilitat d'editar tant l'HTML com distints fitxers CSS (vegeu els dos botons corresponents quan sou a l'edició d'una plantilla).

Si pensau fer un canvi d'assignació de plantilla per defecte, és important que tengueu en compte que les posicions dels mòduls no totes són estàndards, sinó que depenen de la plantilla. Si ja teniu un web començat (com és el cas si heu triat algun dels conjunts de dades de mostra) és important apuntar quines posicions de mòdul estau fent servir, no fos cosa que la nova plantilla no disposi d'algunes d'aquestes posicions. Afortunadament podeu previsualitzar com quedaria un canvi de plantilla, i a més veure quines posicions de mòdul té la plantilla en qüestió, anant a la plantilla i fent clic al botó 'Previsualització'.


 

Menús i mòduls de menú

No és el mateix un menú que un mòdul de menú. El que probablement associeu a menú és en realitat un mòdul. A l'administració del vostre lloc, si anau a Menús > Menú Principal (o Main Menu) podreu veure que es tracta d'un sol arbre jerarquitzat d'ítems de menú:

prop_tec_web_centres14

El fet que sigui únic ens facilita les coses a l'hora del manteniment, i ens evita feina innecessària. Fixau-vos que si, des de la part pública, visitau els distints apartats "de nivell 0" (Informació d'interès, Centre, ...) el menú vertical canvia. Així com ho hem fet resulta que només hi ha un sol mòdul de menú vertical, el contingut del qual "canvia de manera intel·ligent". Podeu veure com està configurat aquest mòdul anant al Gestor de mòduls i accedint al que està posicionat a left.

prop_tec_web_centres15

El fet que Nivell d'inici estiqui establert al valor '1' implica que aquest mòdul de menú mostrarà els ítems de menú que vèiem a la imatge anterior però només aquells que són depenents d'un ítem de menú "pare" de nivell 0.
Per altra banda veureu al Gestor de mòduls que hi ha un mòdul de menú, aquest per a ser visualitzat en format horitzontal, que també fa ús dels ítems de menú del menú únic. En aquest cas hem posat Nivell d'inici a '0' i Darrer nivell a '1'.
En resum, no hem hagut de crear 8 menús i 8 mòduls de menú, sinó que amb un sol menú i dos mòduls ens ha estat suficient.


 

Gestor d'articles

Suposant que heu triat la instal·lació del vostre lloc amb un dels conjunts de dades inicials, a cada article dels que hi ha canviau-ne el contingut. Fixau-vos que hi ha algunes particularitats...

  • Per a la inserció/modificació d'elements (dins l'article) com imatges, vídeos, fitxers o enllaços heu d'utilitzar els següents botons de l'editor. Teniu en compte que encara que tots ells obren una finestra emergent des d'on podeu seleccionar un objecte, cada botó té la seva funció (per exemple, no us anirà bé si intentau inserir un PDF utilitzant el botó d'inserció d'imatge)

   Insercio_imatge per a inserir o modificar una imatge
   Insercio_link per a inserir o modificar un enllaç
   Insercio_multimedia per a inserir o modificar un fitxer multimèdia
   filemanager per a inserir qualsevol altre tipus de fitxer
   Llegiu l'article sobre com inserir un fitxer o un document

 

 • També podeu inserir un vídeo allotjat remotament (p.ex. a Youtube, a Vimeo, etc.) seguint el que s'indica a Com inserir un vídeo a un article.
 • Si voleu editar directament en HTML podeu canviar d'editor fent clic al botó Boto-edicio-codi.
 • Hi ha coses que probablement voldreu retirar (unpublishBoto-retira o senzillament eliminar Boto-elimina.
 • A la llista d'articles que es mostra al Gestor d'articles veureu que hi ha dues columnes, 'Publicat' i 'Portada'. Decidiu vosaltres mateixos quin contingut voleu que es mostri en portada.

  prop_tec_web_centres16
 • Per a canviar paràmetres de la configuració de la portada heu d'accedir a aquell ítem de menú que sigui de tipus Format de portada en bloc. Al cas que ens ocupa es tracta del següent ítem de menú (ubicat a Menús > Menú principal):

  prop_tec_web_centres17

 • Fixau-vos que entre els articles que hi ha inicialment n'hi ha que no pertanyen a cap categoria. Per convenció els anomenarem 'no categoritzats'. Teniu total llibertat per a crear el contingut com vulgueu, però el que hem pensat i posteriorment implementat als llocs que han servit de base per cadascun dels conjunts de dades inicials és:
  • establir com a 'no categoritzats' aquells continguts més estructurals, fixos, institucionals, invariables, solitaris...
  • crear unes seccions i categories per a les quals pugui tenir més sentit la creació d'ítems de menú del tipus "mostra els articles d'una categoria", pel fet que amb el temps pugui anar creixent el nombre d'articles que hi pertanyin
 • A un article hi podeu inserir un mapa de Google per mostrar per exemple la ubicació del centre. Segons el conjunt de dades inicial triat tendreu un article anomenat 'Dades i situació', que podeu editar i canviar l'adreça que GoogleMaps ha d'interpretar, o bé no el tendreu i l'haureu de crear. Recomanam que visiteu primer maps.google.es i proveu allà si l'adreça del vostre centre és detectada pel Google Maps sense ambiguïtats (és a dir, sense que aparegui el típic "Potser us referiu a ..."), per així saber com escriure l'adreça.

 


 

Usuaris

Al Gestor d'usuaris veureu la llista d'usuaris actuals del vostre lloc. No heu de crear nous usuaris des d'aquí, ja que es crearan automàticament gràcies a la integració del vostre lloc al sistema d'autenticació centralitzat i com a resultat dels inicis de sessió que facin els docents (després que un docent iniciï sessió per primera vegada al lloc això farà que es creï l'usuari corresponent). El que sí heu de tenir en compte és:

 • El correu electrònic és un camp que necessàriament ha de ser únic, és a dir, no repetit. Per tant, convé que el correu electrònic de l'administrador no sigui el correu electrònic d'educació personal (ja que no podríeu iniciar sessió al lloc amb l'usuari xDNI pel fet que automàticament s'intentaria crear un usuari i donaria error). És preferible que utilitzeu com a correu de l'administrador una altra adreça electrònica d'aquesta persona (no és imprescindible que sigui d'educació) o bé l'adreça electrònica del centre.
 • Els usuaris que es creïn de manera automàtica, per defecte quedaran assignats al grup d'usuaris registrats (tret que a la Configuració global hagueu establert una altra cosa a Tipus de registre per a usuaris nous). Segurament interessarà que canvieu la pertanyença d'alguns companys. Si els feu pertànyer al grup Autors podran proposar nou contingut al web (els continguts enviats quedaran pendents de revisió). Si els feu pertànyer al grup Publicadors podran no només proposar nou contingut sinó també aprovar contingut rebut pel web. Tot això des del lloc web mateix (part del davant). Si voleu compartir tasques administratives amb algú altre, feu-lo pertànyer al grup Gestors o bé al grup Administradors (aquests usuaris poden iniciar sessió a la part administrativa del lloc)

  Taula resum del sistema de permisos i control de l'accés
  Pel que fa al
  registre
  Pel que fa a la
  interacció amb el Joomla
  Pel que fa al
  perfil d'usuari
  Permisos de
  visualització
  No registrat Part del davant Convidat Públic
  Registrat Part del davant
  (FrontEnd)
  Registrat Registrat
  Autor Especial
  Editor
  Publicador
  Part d'administració
  (BackEnd)
  Gestor
  Administrador
  Superadministrador
  Les caselles de color vermell són les corresponents a un menor nivell d'accés (o permís més restrictiu);
  les de color verd són les corresponents a un major nivell d'accés (o permís menys restrictiu)

Llegiu també Com fer que els docents puguin iniciar sessió al lloc?


 

Consideracions addicionals

 • Hi ha la falsa creeença de que amb el sistema Joomla es pot aconseguir un gran web a base d'instal·lar multitud d'extensions, quan moltes vegades es pot tenir el web desitjat utilitzant el que ja du de sèrie el Joomla. A cada nova extensió que s'instal·la s'augmenta la complexitat i es dificulta el posterior manteniment (les extensions, igual com el Joomla mateix, s'han d'actualitzar periòdicament). El que hi ha actualment instal·lat a aquests webs per als Centres Educatius, és poc més que un Joomla bàsic, però es poden aconseguir grans resultats. Com a exemple, l'edició 2009 dels premis Castilla-La Mancha en Red, categoria educativa, va ser per a un lloc Joomla on tot era fet a base d'articles de contingut.
 • No obstant això, de la mateixa manera com el present projecte inclou el JCE, podem avaluar la possibilitat d'incloure alguna extensió addicional. Si fos així, recordau que els webs es troben sota una disposició "multilloc" que fa necessari primer fer la instal·lació a un lloc "mestre", cosa que s'ha de fer necessàriament des de la Conselleria. Comptam amb els vostres suggeriments per a detectar les extensions que entre tots trobem indispensables d'instal·lar, i a la vegada vos demanam enginy per a "treure-li el suc" al que hi ha actualment instal·lat.

Procediment d'alta

Després de llegir tot el document, que un membre de l'equip directiu o el coordinador TIC empleni i enviï aquest formulari: