Per poder garantir la integritat de les dades de les webs de centres, s'estan introduint noves mesures de seguretat. Aquests controls es troben motivats pels atacs continus i automatitzats que es produeix a Internet.

 

Ara mateix només es podrà accedir al panell d'administració (part privada) des de la xarxa corporativa dels centres.

 

Igualment, s'ha de tenir en compte que no cal entrar al panell d'administració per poder editar i crear nous articles. Podeu configurar un nou submenú de gestió d'articles a la part pública perquè només es pugui veure per l'usuari autenticat. D'aquesta manera es pot accedir des de qualsevol xarxa a l'administració d'articles.

Per altra banda, es recomana que la contrasenya de l'usuari administrador es modifiqui seguint les següents característiques:

  • S'ha de fer servir almenys 12 caràcters per crear la clau

  • S'ha de contenir dígits, lletres i caràcters especials.

  • Es recomana que s'alternin aleatòriament majúscules i minúscules

  • Es poden introduir signes de puntuació així com diferents símbols