La connexió (amb usuari/contrasenya) d'usuaris al lloc web del centre obre múltiples possibilitats, entre d'altres:
  • restringir determinada informació a aquests usuaris registrats, de tal manera que al visitant normal no li aparegui
  • tenir menús específics (per exemple, un menú general, un per a usuaris registrats i un per a col·laboradors actius)
  • a més, una característica específica d'aquest projecte és la connectivitat per LDAP amb el sistema d'autenticació centralitzat governamental, per la qual els docents del centre (i només aquests) podran fer ús de l'usuari/contrasenya corporatiu que ja tenen
El primer que es necessita és tenir habilitat un mòdul de connexió d'usuari.
Anau a Extensions > Gestor de mòduls. Si no hi ha cap mòdul mod_login (fixau-vos a la columna Tipus), creau-ne un fent clic al botó Nou i seleccionant Connexió:

com_crear_mod_connexio1


Introduïu un títol, establiu una posició, seleccionau 'Nom' a Nom/Nom d'usuari i finalitzau fent clic a Desa.
A més d'això, el connector d'autenticació LDAP (Extensions > Gestor de connectors) ha d'estar habilitat i correctament configurat. Si no ho està sol·licitau-ho a suport@educacio.caib.es
Recordau també que és important que a la Configuració global tengueu establert a No el camp Permet el registre d'usuaris, per d'aquesta manera evitar registres no desitjats.
Si un docent del vostre centre no pot iniciar sessió al web amb el seu usuari corporatiu i heu fet les passes indicades, els motius més freqüents són:
  • Contrasenya:  la contrasenya ha de ser la mateixa que a l'usuari li funciona per entrar a http://portaldelpersonal.caib.es i a http://weibmail.caib.es; per tant que provi en primer lloc d'entrar a aquests serveis. Si hom està segur d'estar introduïnt la contrasenya correcta, el motiu pot ser que el sistema LDAP encara no la tengui (la "importa" una primera vegada quan es fa un canvi de contrasenya i la manté sincronitzada als canvis successius). Per tant heu de demanar a aquesta persona que faci un canvi de contrasenya i que intenti iniciar sessió al web del centre passats 20 minuts d'ençà del canvi.
  • Relació usuari-centre: Per tal de garantir que siguin només els docents del centre els que puguin iniciar sessió d'aquesta manera al web, els usuaris han d'estar donats d'alta al centre. Demanau al secretari o secretària que comprovi si l'usuari xDNI en qüestió està donat d'alta al centre segons el sistema SEU i, si no ho està, que li doni.