Si volem imprimir a una impressora de xarxa que tengui IP del rang 10.216.x.y, des d'ordinadors ubicats a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, serà necessari obrir el port 9100 (el port estàndard d'impressió TCP/IP)   al switch Wi-Fi (Cisco Catalyst 3560), per a l'accés a la impressora. Aquest switch és gestionat pel Servei d'Informàtica Educativa i, per tant, necessitam que ens digueu la IP de la impressora de xarxa per tal que puguem procedir a obrir l'esmentat port. Emplenau el següent formulari posant al camp assumpte Habilitació d'impressió des de la xarxa Wi-Fi.