Darrera actualització: 13-9-03

Resum:

» Problema

En un tòpic del fòrum de coordinadors es planteja perfectament el problema que volem exposar. Diu, més o manco, això:

“Quan s'instal·la una impressora en xarxa, com administrador, a un ordinador amb el sistema operatiu Windows XP se instal·la correctament. Però després l'he de instal·lar a cada un dels usuaris de manera independent. Evidentment hi ha d'haver una manera de fer la instal·lació per a tots els usuaris.”

D'entrada convé assenyalar que aquest problema només afecta a les instal·lacions d'impressores en xarxa (anomenades, també, impressores compartides, connectades a la xarxa per mitjà d'un lloc de treball); no queden afectades les impressores gestionades per un servidor d'impressió (impressió basada en TCP/IP).

El problema apareix perquè les connexions a les impressores en xarxa es guarden en el perfil dels usuaris. És a dir, es guarden a la part del registre que correspon a l'usuari; per això, quan un usuari fa una instal·lació d'una impressora en xarxa els altres no la veuen. És el mateix que passa amb les connexions a carpetes compartides remotes.

Solució

Hi ha diverses solucions a aquest problema. En el fòrum se n'expliquen algunes.
Nosaltres, aquí en volem donar una que consideram prou acceptable. Consisteix en emprar una utilitat gratuïta, anomenada AdPrintX, que permet fer instal·lacions desateses de impressores en xarxa.
La utilització d'aquesta utilitat és molt simple. Per exemple, per instal·lar una impressora compartida hp4050 connectada a l'equip pc23 basta executar:

adprintx /c \\pc23\hp4050

Si es vol que la impressora que s'instal·la sigui la impressora per defecte, s'ha d'executar:

adprintx /cd \\pc23\hp4050

La nostra proposta és crear un fitxer d'ordres (fitxer d'extensió .bat), per a cada lloc de treball Windows XP. El fitxer d'ordres ha d'incloure les connexions a les impressores compartides que es consideri adient disposar des d'aquest lloc de treball. El fitxer, anomenat per exemple connectar_impressores.bat s'ha d'ubicar en el menú d'inici del lloc de treball per tal d'assegurar la seva execució durant els inicis de sessió. En concret, la carpeta on s'ha de col·locar el fitxer .bat és:

C:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio\Programas\Inicio

La figura següent mostra un possible exemple de fitxer connectar_impressores.bat:

i1_impresora_xarxaObservau que perquè el fitxer d'ordres il·lustrat a la figura funcioni correctament és necessari que la utilitat adprintx estigui ubicada a la carpeta compartida NETLOGON del servidor principal del domini. Hem decidit col·locar el programa adprintx a la carpeta compartida NETLOGON per evitar haver-lo de copiar a cada lloc de treball on s'hagi d'usar.

Aplicat a:

» Llocs de treball Windows XP


 adprintx.exe