Imprimeix
Categoria: Lloc de treball Linux
Vist: 10232

L'Ubuntu Xarxipèlag, present als ultraportàtils i als ordinadors d'aula del Pla de Modernització Educativa es pot, com tota distribució Linux basada en Ubuntu, actualitzar via Internet. Segons siguin les fonts de programari que es tenguin habilitades, l'abast de les actualitzacions pot anar des de només actualitzacions de seguretat fins a actualitzacions de tot paquet de programari que es trobi instal·lat a l'equip.

El que hem establert per defecte és:

Hi ha actualitzacions que, una vegada aplicades, requereixen d'un reinici de l'equip i això sí que ho ha de fer una persona. En aquests casos, l'avís no és en forma de finestra emergent sino que és més subtil: el símbol d'arrencada/aturada que hi ha al cantó superior dret de la pantalla, Captura_simbol_power  , es posa de color vermell i quan s'hi fa clic apareix com a opció de menú 'Cal que reinicieu...'  Hem detectat que de vegades el Linux Ubuntu avisa massa prest d'aquesta necessitat de reinici, quan realment encara està aplicant canvis. Per tant, COM A MESURA PREVENTIVA RECOMANAM FER EL REINICI DE L'EQUIP COM A MÍNIM QUINZE MINUTS DESPRÉS QUE HAGUEU DETECTAT L'AVÍS.

Per altra banda, sempre us queda el recurs de fer l'actualització de forma manual (en aquest cas, no cal connectar-lo al corrent elèctrica, tot i que és important comprovar que hi ha bateria suficient) seguint el procediment següent::

  1. Iniciau sessió com a ubtadmin
  2. Obriu una finestra de terminal (Accessoris - Terminal), i executau les següents comandes
  3. sudo apt-get update
  4. sudo apt-get upgrade