Instal·lació de l'Ubuntu a un lloc de treball a partir del DVD Ubuntu 12.04 Live Xarxipèlag


La Conselleria disposa d'una versió adaptada de l'Ubuntu 12.04  que es posa a disposició dels centres que la sol·licitin. És la versió de l'Ubuntu que substitueix a la versió 10.04 i, com aquesta, es tracta d'una versió de llarg manteniment (LTS). Es distribueix per mitjà d'un DVD autoarrencable Live que quan arrenca dóna l'opció de:

 • ser executat com a tal (provar l'execució al vol del sistema Ubuntu 12.04 però sense que quedi res instal·lat a l'ordinador)
 • o bé iniciar l'assistent d'instal·lació

El present article mostra com obtenir i com instal·lar aquesta versió de l'Ubuntu que pot ser útil tant per a ordinadors integrats a un domini Windows del centre com per a ordinadors no integrats a un domini (bé perquè el centre no disposi de domini Windows, bé perquè es tracti d'un ordinador que s'hagi de connectar a la xarxa sense fils a aules amb cobertura Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, bé perquè es tracti d'un ordinador particular d'un professor).
 

Obtenció

Per a sol·licitar el DVD emplenau el següent formulari posant a l'assumpte Petició de DVD Ubuntu Live Xarxipèlag .
En resposta a aquesta petició,

Instal·lació

Arrencau l'instal·lador del Linux Ubuntu 12.04. Premeu el botó Instal·la Ubuntu

thumb_instala_ubuntu
Apareix la pantalla "Preparació de la instal·lació del sistema operatiu Ubuntu". Heu de fer clic a "Instal·la el programari de terceres parts". És necessari disposar d'espai suficient en el disc dur i si s'instal·la en un portàtil tenir-lo connectat al corrent elèctric. També, si disposau de DHCP podeu connectar per cable l'ordinador i aixi tenir accés a Internet (recomanable).

thumb_2b

Apareix la pantalla Tipus d'instala·lació. Normalment les opcions proposades cobreixen les necessitats. Si no és així, l'opció Alguna altra cosa us permetrà accedir al particionat del disc i definir exactament la partició on s'ha d'instal·lar el sistema:

thumb_3a

Triau l'opció i feu clic al botó  Continua.

Apareixerà la selecció d'ubicació, necessària per establir el fus horari. Aquesta apareixerà per defecte amb el valor correcte. Per tant feu clic a Continua

thumb_5a

Comprovau que la finestra de disposició de teclat també mostra per defecte una elecció correcta i feu clic a Continua

thumb_6a

Al camp El vostre nom introduïu ubtadmin, al camp El nom del vostre ordinador seguiu la següent recomanació:

 • si es tracta d'un PC particular (d'un docent per exemple) podeu posar el nom que vulgueu
 • si es tracta d'un PC propietat del centre seguiu la sintaxi
     [lx | la | lp] + ident. (1 a 5 caràcters) + codiSO
  on ident. serà un identificador per al PC (típicament la quarta xifra, la que queda més a la dreta, de l'adreça IP que li assignareu) i codiSO serà ubt1204 .
  Així, vegem uns exemples de noms d'ordinador per als casos més típics que es donen als centres:
  • PC d'aula que gestionarà la PDI, d'ús per part del professor:  lp123ubt1204
  • cas general:  lx77ubt1204
  Que seguiu aquesta sintaxi és de vital importància perquè funcioni correctament el sistema centralitzat de desplegament de configuracions.

Com a contrasenya posau-ne una de la vostra elecció. Aquesta contrasenya, la de l'usuari ubtadmin, és en certa manera equivalent a la de l'usuari administrador local de qualsevol Windows del teu centre. Per tant, no hi ha inconvenient en que poseu la mateixa a diferents ordinadors però sí que hauria de ser diferent a la contrasenya d'administrador de domini (si el teu centre disposa de servidor Windows i de domini).

Seleccionau l'opció Fes que calgui una contrasenya per a entrar (si es tracta d'un PC particular podeu escollir l'opció que més us convengui). NO convé encriptar la carpeta personal. Finalment feu clic a Continua.

thumb_7a

Si l'ordinador disposa de càmara web permetrà treure una fotografia de l'usuari que instal·la el sistema per associar-la a l'usuari ubtadmin o triar una altra imatge.


Reiniciau l'ordinador quan s'hagi completat la instal·lació.

Tasques a realitzar després de la instal·lació

Elecció de l'entorn gràfic

A la pantalla d'inici de sessió, on posau el nom d'usuari, teniu l'opció de fer clic a la icona de l'emprempta d'un peu i triar la versió clàssica de l'escriptori GNOME (recomanada per als ordinadors amb menys prestacions) , triar la versió actual del GNOME (el GNOME3 - és l'opció per defecte), Ubuntu o Ubuntu 2D. Aquests dos darrers escriptoris, Ubuntu i Ubuntu2D, estan especialment recomenats per a ultraportàtils o màquines amb pantalles petites.

Si voleu canviar l'escriptori per defecte haureu de modificar el fitxer lightdm.conf,  per a fer-ho:

 • Obriu un terminal (Activitats -->Aplicacions --> Accessoris --> Terminal), executau:
     sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
 • i modificau la línia:
  user-session=

  Podem triar:
  • gnome
  • gnome-shell
  • ubuntu
Si us demana una contrasenya per a confirmar aquesta tasca administrativa introduïu la contrasenya d'ubtadmin

 

Creació d'un usuari  (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre)

L'usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l'usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador.

La contrasenya d'ubtadmin no l'ha de conèixer ningú més que el coordinador

Anau ara a crear un usuari genèric. A Activitats --> Aplicacions --> Paràmetres del sistema  (la forma més fàcil d'arribar-hi és mitjançant l'opció cerca i escriure paràmetres) --> Sistema -->Comptes d'usuari.

thumb_parametres

thumb_parametres2

thumb_sistema


A la pantalla de Comptes d'usuaris haureu de fer clic a Desbloca per a poder crear un usuari

thumb_desbloca

Per a desblocar ens demana la contrasenya d'ubtadmin

thumb_canvi_contrasenya

Un cop desblocat podeu fer clic a la icona de + per a crear un usuari

thumb_crea_usuari

Heu de triar si l'usuari serà Estàndard o Administrador, després emplenau els camps nom complet i nom d'usuari

thumb_profe

Per defecte es crea l'usuari sense contrasenya. Per posar una contrasenya heu de fer clic a la frase Compte inhabilitat que ens apareix just dalt de Contrasenya i us apareix la pantalla següent per a posar la contrasenya a l'usuari.  

thumb_contrasenya


Hem de fer clic a Canvia.

Preparació de l'ordinador per tal que es comuniqui amb el servidor de configuracions  (en cas que l'ordinador sigui del centre)

En el cas de voler integrar aquest equip al domini aquesta passa no és necessària ja que es configurarà automàticament en el moment de la integració.
 
Si el teu centre disposa de servidor de configuracions (servidor puppet), heu de posar el nom complet del servidor de configuracions afegint la línia server=NOMCOMPLET al principi de la secció [main]  del fitxer /etc/puppet/puppet.conf   (vegeu el requadre següent)

A la majoria de casos el nom complet del servidor de configuracions del centre serà sc + 6 darreres xifres del codi del centre . nom complet del domini. Per exemple:
    [main]
    server=sc002919.cpmcllobera.local
    .....

 


Configuració de la xarxa (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre)


Cal assegurar-se que s'ha reconegut la interfície de xarxa i s'ha instal·lat el driver corresponent. Per això, des d'una finestra de terminal (Activitats -->Aplicacions --> Accessoris --> Terminal), executau:

   ifconfig

S'han d'haver detectat, com a mínim, dues interfícies, eth0 i lo (interfície local).
Un cop feta aquesta comprovació, s'ha de configurar el protocol TCP/IP de la interfície eth0

Si l'ordinador no ha d'estar a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0

En aquest cas heu de triar una IP lliure del rang 10.216.*.* i heu de fer el següent per a assignar-la a l'ordinador:

 1. Connectau per cable l'ordinador a la xarxa
 2. Feu clic  a la icona de connexió de xarxa (barra superior de la pantalla)   icona_ordenador 

  thumb_xarxa1

 3. Feu clic a Paràmetres de la xarxa.

  thumb_xarxa2

 4. Seleccionau la connexió de xarxa cablada (pestanya Amb fil) i anau a editar-la (botó Opcions)

  thumb_xarxa3

 5. A la pestanya Paràmetres IPv4 seleccionau com a mètode el Manual i afegiu la informació d'adreça IP, màscara i pasarel·la.

  thumb_xarxa_manual

  Al camp Servidors DNS posau la IP del servidor controlador del domini Windows (o bé 10.215.5.1, 10.215.5.2 però només en cas que no disposeu de servidor), mentre que al camp Dominis de cerca heu de posar el nom complet del domini Windows del centre (o bé deixar-ho en blanc en cas que el vostre centre no en disposi)

  thumb_xarxa_manual2

 6. Assegurau-vos que l'opció Disponible per a tots els usuaris es troba marcada i feu clic al botó Aplica...   Introduïu la contrasenya d'ubtadmin quan la demani

 7. Feu clic al botó Tanca. Reiniciau l'equip.
Si l'ordinador ha d'estar a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0

En aquest cas no cal assignar una IP fixa per integrar l'ordinador al domini ja que el servidor DHCP incorporat al switch Wi-Fi ens permet obtenir-ne una de forma dinàmica.

thumb_dhcp

 

<img alt="icona_xarxa" src="images/stories/connect_laptop_wifi/icona_xarxa.png" width="33" height="22" />  o bé  <img alt="icona_xarxa_2" src="images/stories/connect_laptop_wifi/icona_xarxa_2.png" width="31" height="23" />  o bé  <img alt="icona_xarxa_3" src="images/stories/connect_laptop_wifi/icona_xarxa_3.png" width="24" height="25" />