Els ultraportàtils dels alumnes NO s'han d'integrar al domini.


Les següents instruccions són d'aplicació als ordinadors propietat del centre, sempre i quan estiguin connectats a la xarxa per cable. Òbviament, també és necessari que el centre disposi de domini Windows. Pel cas d'ordinadors que es trobin a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, llegiu la nota Integració del PC d'aula al domini.

En primer lloc, cal assegurar-se que els repositoris Educaib i Educaib-Priv estan correctament configurats ja que en segons quins PC d'aula distribuïts això no està fet. Per això, la millor opció és descarregar-se els darrers fitxers de configuració:

wget -N http://edudownload.caib.es/files/ubt1204/educaib 
sudo cp educaib /etc/apt/preferences.d/
wget -N http://edudownload.caib.es/files/ubt1204/educaib-precise.list
sudo cp educaib-precise.list  /etc/apt/sources.list.d/

És convenient també comprovar que la clau Educaib es troba instal·lada en el sistema (això ja està fet en els ordinadors distribuïts per la Conselleria i els que s'instal·lin a partir dels DVDs i ISOs distribuïts també per la Conselleria). Per comprovar si la clau està instal·lada:

sudo apt-key list

Apareixerà la llista de claus públiques instal·lades. Comprovau que s'hi troba la clau 1024D / 9D0EAE33 anomenada Educaib
En el cas de no trobar-se instal·lada s'haurà d'instal·lar:

wget http://weib.caib.es/ubt-educaib/educaib_key.asc
sudo apt-key add educaib_key.asc


Un cop configurats els repositoris es pot procedir a instal·lar, configurar i executar la utilitat lxautocfg:

 1. Actualitza el llistat de paquets:
  sudo apt-get update

  Si apareixen errors, tal vegada és perquè els servidors que guarden les fonts de programari estan sobrecarregats; en aquest cas, tornau executar l'ordre fins que s'executi sense errors
 2. Instal·la la utilitat lxautocfg:
  sudo apt-get install lxautocfg

  Si teniu problemes amb la instal·lació del paquet, probablement, és a causa d'un problema en l'actualització de la font de programari privada educaib. Per forçar aquesta actualització feu el següent:

  sudo rm /var/lib/apt/lists/edudownload.caib.es_*

  Un cop fet això, repetiu l'execució de:

  Escriu sudo apt-get update
  Escriu sudo apt-get install lxautocfg
  La instal·lació d'lxautocfg provocarà que s'instal·lin i/o s'actualitzin paquets de l'Ubuntu (la seva descàrrega pot tardar una mica). Si us apareix una pantalla amb el títol Configuring Kerberos authentication, podeu deixar el camp Default kerberos version 5 realm en blanc. Premeu la tecla de tabulador (per tal que quedi seleccionat D'acord ), i premeu Enter.
 3. Canvia al directori on es troba el fitxer de configuració lxautocfg.conf:
  cd /opt/lxautocfg
 4. Edita i adapta el fitxer lxautocfg.conf amb les dades del teu centre escrivint
  sudo nano lxautocfg.conf
  o bé, si prefereixes un editor gràfic, 
  sudo gedit lxautocfg.conf

  nom_equip= (Nom curt assignat al lloc de treball, [lx | la | lp] + ident. (1 a 6 caràcters) + versió_sistema llegiu-ne més)
  ip_servidor= (IP del servidor controlador del domini, és a dir, del servidor principal del domini) 10.216.x.2 (o 10.216.x.4)
  nom_servidor= (Nom curt del servidor) A l'exemple: scurs
  domini= (Nom curt del domini del centre) A l'exemple: curs
  dominic= (El nom complet -segons el DNS- del domini del centre) A l'exemple: curs.local. Alguns centres tenen el sufix .local mentre que altres no el tenen. Podeu consultar-ho al servidor DNS del controlador del domini.
  realm= El nom complet del domini tot en majúscules. Per exemple, CURS.LOCAL
  nom_servidor_puppet= (El nom complet del servidor de configuracions: 'sc'+6 darreres xifres del codi del centre + dominic). A l'exemple sc000000.curs.local. Si el centre no disposa de servidor de configuracions hauràs deixat habilita_puppet=N i el valor de nom_servidor_puppet és indiferent perquè no es farà servir
  nom_administrador= Nom de l'usuari administrador de domini. En el 99.99% dels casos és administrador

  A l'apartat procediments:
  - si al teu centre hi ha un servidor de configuracions, l'has d'habilitar → habilita_puppet=S (la configuració correcta del servidor de configuracions és MOLT IMPORTANT sobre tot quan es tracta de l'ordinador d'aula del projecte Xarxipèlag 2.0)
  La resta de variables deixa-les tal i com venen per defecte.
 5. Un cop modificat i guardat el fitxer, només cal executar lxautocfg. És recomanable primer fer una execució de prova:
       sudo ./lxautocfg -test
  El procediment genera els arxius de configuració en una carpeta de prova anomenada output, el contingut de la qual podeu consultar per tal de comprovar que les dades i paràmetres que hem introduït són els adequats i els arxius generats són correctes. Per exemple, comprovau que les dades que es mostren en el fitxer hosts són les correctes per al vostre sistema:
     sudo cat /opt/lxautocfg/output/etc/hosts
 6. Feta la comprovació anterior ja podeu executar el procediment de forma definitiva
     sudo ./lxautocfg
  Durant el procés es demanarà que s'introdueixi la contrasenya de l'administrador del domini (és necessari per integrar l'equip al domini).
  No cal ni dir que és molt important no errar-se picant-la ja que, en cas contrari, el lloc de treball no quedarà incorporat al domini. Si la integració ha anat bé, la resposta del sistema a la introducció de la contrasenya és:
  Joined 'lx**ubt1204' to realm 'nom del domini'
  Si no llegiu aquesta frase, alguna cosa ha fallat.
 7. Després s'executarà automàticament un script que configurarà certs aspectes del GNOME.
 8. En acabar caldrà prémer la tecla Intro per tal d'arrencar de nou el sistema. En engegar-se, la màquina ja estarà integrada al domini.
Muntatge automàtic de carpetes en els inicis de sessió

L'explicació del muntatge de carpetes el podeu trobar al següent article:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/2-uncategorised/418-muntatge-automatic-de-carpetes-en-els-inicis-de-sessiohttp://coordinaciotic.ieduca.caib.es/2-uncategorised/418-muntatge-automatic-de-carpetes-en-els-inicis-de-sessio

 

<img alt="icona_xarxa" src="images/stories/connect_laptop_wifi/icona_xarxa.png" width="33" height="22" />  o bé  <img alt="icona_xarxa_2" src="images/stories/connect_laptop_wifi/icona_xarxa_2.png" width="31" height="23" />  o bé  <img alt="icona_xarxa_3" src="images/stories/connect_laptop_wifi/icona_xarxa_3.png" width="24" height="25" />